Het is erg nuttig om met compost te werken. De bomen zullen dan tot 50% sneller groeien en zullen ook gezonder worden. Als u mest hebt, meng het dan door de compost. Maar pas op: te jonge mest zal de wortels verbranden. Mest moet minimaal één jaar oud zijn voordat u het met uw compost mengt.