Kleinschalige plantprojecten kunnen gemakkelijk handmatig uitgevoerd worden. Maar dat wordt moeilijk bij grootschaliger projecten. Laten we als voorbeeld het volgende denkbeeldige project nemen: de klant wil planten 600 weken x 1 miljoen bomen (2 miljoen hectare x 300 bomen / 12 jaar).

Dat is omgerekend 1 miljoen plantgaten per week. Laten we aannemen dat iedere planter, bij hoge temperatuur en stenen in de bodem, 4 plantgaten per uur kan maken, dan zijn er per week 250.000 manuren nodig. Dat betekent dus 6.000 man om plantgaten te graven. Voeg daar dan nog bij het vervoer (120 bussen), huisvesting, voedsel, organisatie en management. Dit is niet eenvoudig te organiseren.

Ter informatie: in Marokko voert de overheid enkele plantprojecten uit 500 km ten zuiden van Oujda, diep in de woestijn. Zij gaan bij hun calculaties uit van 2 plantgaten per man per dag. Misschien is dat erg weinig, maar het is gebaseerd op praktijkervaring. Het halen van een aantal van 4 plantgaten per uur, met 6.000 man en bij een temperatuur van 45°C, is beslist een uitdaging.