Verminder kosten en genereer opbrengsten met planten

Informatie over de kosten en opbrengsten van de Groasis Technologie
De Groasis website bevat verschillende documenten over investeringen met betrekking tot het planten van bomen. Het document ''De 10 keer Waterboxx® plant cocoon Project Investerings sjabloon'' is een sjabloon die gebruikt kan worden om te investeringen te berekenen voor een project met de Waterboxx® plant cocoon. Het document ''Excel-document met een vergelijking van de kosten tussen de Groasis Technology en de dripirrigatie technologie'' helpt u de investering in de Groasis Technologie te vergelijken met de investering in druppelirrigatie.

Dit document beschrijft andere belangrijke financiële aspecten die het economisch rendement van uw project beïnvloeden:

  1. De kosten die u maakt
  2. De inkomsten die u mist

Gemengde concepten van investeringen en kosten
We starten met de kostprijs van de Groasis Technologie. In deze paragraaf richten we ons op de verschillen tussen het concept van de investeringen en het concept van de kosten.

Stel dat u een auto koopt voor 1,000 euro. Dat is uw investering. Stel dat de kwaliteit zo slecht is dat u slechts 1,000 kilometer kan rijden voordat de auto kapotgaat. Uw kosten per kilometer zijn dan 1 euro.
Stel nu dat u een andere auto koopt voor 20,000 euro en dat u daar 200,000 kilometer mee kan rijden. Uw investering is dat 20 maal groter, maar uw kosten per kilometer zijn 10 maal kleiner: slechts 10 cent.

Hetzelfde geldt voor de Waterboxx® plant cocoon. De investering is 10 tot 20 euro per Waterboxx® plant cocoon, afhankelijk van het aantal boxen dat u koopt. Als u kleine hoeveelheden koopt zal de prijs hoger zijn, als u grotere hoeveelheden koopt betaalt u minder per Waterboxx® plant cocoon. De box kan hergebruikt worden over een periode van ongeveer 10 jaar, dus de afschrijving is 1 tot 2 euro per jaar. De Waterboxx® plant cocoon kan gebruikt worden om meerdere bomen te planten: de jonge boom heeft de box alleen in het eerste jaar nodig – totdat de wortels diep genoeg zijn om het capillaire grondwater te bereiken. Nadat het capillaire grondwater is bereikt kan de boom zelf overleven zonder de Waterboxx® plant cocoon. De gebruiker kan vervolgens de box verwijderen, over het algemeen binnen 9 maanden na het planten, en zeker binnen een jaar. Op deze manier kunt u ongeveer 10 bomen planten met één Waterboxx® plant cocoon. Ervan uitgaande dat u elk jaar één boom met de box plant zijn de kosten van de Waterboxx® plant cocoon 1 tot 2 euro per plant. In dit document nemen we de gemiddelde Waterboxx® plant cocoon kosten per boom van 1,50 euro.

Overlevingskans is een kritische factor

  1. Stel dat u plant zonder de Waterboxx® plant cocoon en slechts 4,000 euro besteedt om 3,000 bomen te planten. Dan lijkt het alsof de kosten 1.33 euro per boom zijn. Dit is scenario A.
  2. Veronderstel nu dat u plant met de Waterboxx® plant cocoon en 8,500 euro aan kosten heeft om 3,000 bomen te planten (de paragraaf hierboven verklaart waarom de kosten 1,50 euro per Waterboxx® plant cocoon zijn, daarbij verhoogt u de plantkosten met 1,33 euro). Het lijkt alsof de kosten 2,83 euro per boom zijn. Dit noemen we scenario B.

De realiteit is echter iets anders. De overlevingskans van de bomen is ook van invloed op uw kosten per boom.

Laten we aannemen dat de overlevingskans in Scenario A 30% is en in Scenario B 90%. Deze cijfers zijn gebaseerd op de grootste experimentele plantingen ooit met de Groasis Technologie: het Life + Green Deserts project. Ze worden georganiseerd door de Universiteit van Valladolid in Spanje en door de Europese Gemeenschap gefinancierd. Voor meer informatie, klik hier.

De gevolgen zijn:

  1. 4,000 euro / (3,000 bomen * 30% overleving) = 4.44 euro per overleefde boom.
  2. 8,500 euro / (3,000 bomen * 90% overleving) = 3.15 euro per overleefde boom.

De overlevingskans van de bomen heeft een belangrijke impact op de reële kosten per overlevende boom. De Groasis Technologie lijkt op het eerste gezicht duurder te zijn, maar blijkt tot 29% goedkoper te zijn doordat een hoge overlevingskans is verzekert.

Herbeplantingkosten, uitgebeeld op een andere manier
De kostprijs van een boom (en de duur van het planten als onderdeel van de totale duur van het project) wordt sterk beïnvloed door de kosten van het herbeplanten van de bomen die het niet hebben overleefd. De onderstaande tabel toont het effect van herbeplantingskosten in Scenario A, met 30% overlevingskans. Als u de ruimte heeft om 3,000 bomen te planten en de gemiddelde overleving is 30%, dan zal het 7 jaar duren voordat u hetzelfde aantal levende bomen hebt in vergelijking met het planten met een methode die u een 90% overlevingskans geeft. U moet dus 9,000 bomen planten om 2,700 levende bomen te krijgen.

De kostprijs van het planten van een boom is Scenario A was 1,33 euro. Dus u geeft 9000 bomen x 1,33 = 12,000 euro uit om 2,700 levende bomen te krijgen.

Het effect van de lage overlevingskans is dat uw kostprijs van het planten stijgt tot 12,000 / 2,700 = 4.44 euro per overlevende boom.

Door de efficiënte water afgifte van de Groasis Waterboxx aan de boom, kan het overlevingspercentage in scenario A van 30% worden verhoogt naar meer dan 90%

Klik op de foto om hem te vergroten

Schade veroorzaakt door niet-overleving en verminderde groeisnelheid
De foto hieronder toont een plantage van het EU-gesubsidieerde “Life + The Green Deserts” project in San Mateo-Zaragossa in Spanje. De linker en rechter rij bestaan uit bomen die met de Waterboxx® plant cocoon zijn geplant. De middelste rij is geplant zonder hulp. De foto laat niet alleen de lagere overlevingskans zien van de bomen die zijn geplant zonder hulp van de Waterboxx® plant cocoon, maar ze laten ook zien dat deze bomen ongeveer 75% kleiner zijn.

Dit betekent dat het gebruik van een planting technologie die u geen betrouwbare resultaten geeft niet alleen leidt tot een lagere overlevingskans (= hoge herbeplantingskosten) maar ook leidt tot gemiste opbrengsten (hout, gewassen, carbon, kredieten etc.) na enkele jaren

Gemiste inkomsten door het niet-overleven 
Als een boom niet overleeft, zal het later in het project ook geen gewas bieden (tenzij het wordt herplant, maar dan zal je pas later inkomsten krijgen). We gebruiken het voorbeeld van de 3,000 bomen in Scenario A weer. Stel dat elke boom een gewas van 25 kg geeft in jaar 5, 50 kg in jaar 6, 75 kg in jaar 7 en 100 kg in jaar 8, en stel dat elke kilo gewas verkocht kan worden voor 0,50 euro, de gemiste inkomsten (tegenover Scenario B: planten met de Waterboxx® plant cocoon en een 90% overlevingskans) zijn dan 157.354 euro over een 8 jaar durend project. Het gebruik van een inferieure plantmethode veroorzaakt bijna 60 euro minder inkomsten per overlevende boom, door een lagere overlevingskans. Gemiste inkomsten door het niet-overleven blijken nog belangrijker te zijn dat de kosten van het planten zelf.

Tabel dat verschillende scenario's toont over diverse jaren met de overlevingspercentages van planten die zijn geplant met of zonder de Groasis Waterboxx

Klik op de foto om hem te vergroten

Gemiste inkomsten door een lagere groeisnelheid
Dezelfde discussie geldt voor een lagere groeisnelheid. Als uw planten 50% langzamer groeien, dan zijn uw gewassen 50% kleiner. Het verschil in opbrengsten spreekt voor zich.

Hoge variabele en vaste kosten
Onderhoudskosten tijdens het groeien is een belangrijke factor. De niet-overlevingskans en langzamere groeisnelheid zorgen voor belangrijke negatieve effecten op de kostprijs van het product. Ook al is de overlevingskans 30%, u heeft nog steeds de onderhoudskosten voor 100% van het project. U moet nog steeds onkruid weghalen, schimmels sprayen, herbiciden, insecten, uw organisatiekosten betalen, etc. Veel van deze kosten dalen niet als u een 30% of 90% overlevingskans heeft. Als u een 30% overlevingskans heeft, zullen uw vaste kosten per plant verdrievoudigen.

Eco-restauratie projecten
Sommige mensen beweren dat voor eco-restauratie projecten de cijfers verschillen in vergelijking met het planten van productieve bomen. Op het eerste gezicht lijkt dat waar, maar een zorgvuldige studie bewijst anders.

Om het probleem van lage overlevingskansen op te lossen planten boswachters ongeveer 1,200 bomen per hectare. Met een overlevingskans van 30% betekent dit dat we 360 overlevende bomen per hectare hebben. Als we 360 overlevende bomen willen hebben, maar in staat zijn om te planten met de Groasis Technologie, hoefden we maar 200 Waterboxx® plant cocoon te planten met elk 2 bomen erin – dus we planten in totaal 400 bomen in plaats van 1,200 bomen. Met een overlevingskans van 90% zullen er ook 360 planten overleven.

Tabel met twee scenario's van ecosysteem-herstel projecten met de Groasis Waterboxx

Klik op de foto om hem te vergroten

Eco-restauratie met de Groasis Technologie zal in het algemeen ongeveer 29% goedkoper zijn door de hoge overlevingskans.

Maatschappelijke kosten - watergebruik
Deze paragraaf dient alleen om u meer na te laten denken over de sociale aspecten van agroforesty en watergebruik. Het gebruik van druppelirrigatie is erg inefficiënt. Gemiddeld gebruiken telers ongeveer 15 liter water per dag per plant. Dit wordt niet het hele jaar door gebruikt, maar vooral tijdens het warme seizoen. In het algemeen kunnen we zeggen dat dit water wordt toegevoegd gedurende 100 dagen per jaar. Dit betekent dat druppelirrigatie gemiddeld 1,500 liter water per jaar gebruikt. De Groasis Technologie gebruikt in het eerste jaar 60 liter per boom. Vanaf het tweede jaar en verder gebruikt het 0 liter – omdat de wortels van de boom sterk en diep zijn gegroeid en de boom zelfvoorzienend is geworden. Als een land voldoende water heeft kan het misschien overwegen om druppelirrigatie te gebruiken voor agroforesy. Als het niet voldoende water heeft, of als het grondwaterpeil daalt, moet men zich afvragen of het slim is, of ethisch verantwoord, om druppelirrigatie te gebruiken als de efficiëntie van het water gebruik zo laag is in vergelijking met de Groasis Technologie. Zo ook voor het gebruik van druppelirrigatie in steden, Groasis denkt dat het antwoord op deze vraag duidelijk is: het is niet slim of ethisch verantwoord om het schaarse grondwater te gebruiken voor verfraaiing, terwijl er tegelijkertijd een alternatief is – de Groasis Technologie – die geen water gebruikt.

Conclusie
De conclusie van dit document is duidelijke: de kosten van het planten, gedaan met of zonder ondersteunende technologie, zijn niet erg belangrijk. De werkelijke kosten van het planten van bomen worden veroorzaakt door de overlevingskans en gemiste inkomsten. Een plantingmethode zoals de Groasis Technologie die zorgt voor een hoge overlevingskans en snel groeiende producten is veel ‘goedkoper’ dan een riskante plantingmethode waar de overleving afhangt van een natte lente of een koele zomer.