Missie en visie

Missie en visie van Groasis over erosie, ontbossing, woestijnvorming, armoede, de voedselcrisis, werkloosheid, kinderarbeid, ruraal-urbane migratie, klimaatveranderingen en waterschaarste.

Achtergrondinformatie

De wereld heeft een aantal uitdagingen die we moeten oplossen in de 21e eeuw. De problemen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt hebben veelal met elkaar te maken. Daarom vinden wij het noodzakelijk om ons te concentreren op een geïntegreerde oplossing. De problemen zijn onder andere: erosie, ontbossing, woestijnvorming, armoede, voedselschaarste, werkloosheid, kinderarbeid, ruraal-stedelijke migratie, klimaatveranderingen en waterschaarste. 

De missie van groasis gaat over het bestrijden van erosie, ontbossing, woestijnvorming, armoede, voedselcrisis, werkloosheid, kinderarbeid, ruraal-stedelijke migratie, klimaatveranderingen en waterschaarste.

Om deze problemen aan te pakken heeft de mensheid oplossingen van duizenden mensen en het harde werk van miljoenen mensen nodig. Er is niet één oplossing voor al deze problemen, we hebben een geïntegreerde benadering nodig van alle beschikbare oplossingen. We moeten een oplossing zoeken voor vervuilende energie, tegen ziektes, meer voedsel produceren, meer banen creëren en ga zo maar door.

Groasis richt zich op een klein deel van het spectrum van de benodigde oplossingen, namelijk op de Treesolution. Er is ongeveer 2 miljard hectare van gedegradeerde landbouwgrond in de wereld. Productieve bomen in combinatie met het kweken van groenten in deze gebieden helpen bij het bestrijden van erosie, bij het creëren van verkoopbare producten en bij de productie van ongeveer 5 tot 10 ton voedsel per hectare. Verder onttrekken deze bomen 15 ton CO2 per hectare, creëren ze ongeveer 1 directe en 1 indirecte baan per hectare, helpen ze met het revitaliseren van het platteland en daardoor met het verminderen van migratie. Productieve bomen veranderen grond in een spons en het stimuleren de oogst van regenwater.

De Treesolution in combinatie met alle andere duizenden oplossingen helpen ons de uitdagingen aan te gaan.

Visie

Groasis streeft naar de herbebossing van door de mens veroorzaakte woestijnen, samen 2 miljard hectare groot. We noemen dit de Treesolution. Groasis ontwikkelt en implementeert kosten efficiënte oplossingen die worden gecommercialiseerd als de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie. We doen dit omdat we willen dat de armoede in de wereld wordt verminderd, zorgen dat iedereen genoeg voedsel heeft en dat er banen en welvaart worden gecreëerd. 

Missie

Groasis zal er alles aan doen om de Treesolution te kunnen implementeren. Dit betekent dat wij ons richten op het herbebossen van de eerdergenoemde 2 miljard hectare gedegradeerde landbouwgrond met productieve bomen en groenten.

Groasis heeft 5 regels om haar missie te bereiken:

  1. Wij streven ernaar om de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie op zo’n manier te ontwikkelen dat het planten van een boom niet meer kost dan 7 USD. Hierbij hoort de boom, de eventuele opleiding die nodig is, de groenten, een boombeschermer tegen grazende dieren en een overlevingsgarantie van 95% of meer;
  2. Groasis zal altijd proberen om werkmethoden te ontwikkelen die het welzijn stimuleren van de inwoners in de gebieden waar de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie wordt gebruikt;
  3. Groasis zal niet samenwerken met projecten waarbij het roven van stukken land een onderdeel is van het businessmodel;
  4. Groasis zal helpen bij het ontwikkelen van de talenten van haar personeel om hen op een gelukkige manier te laten werken en zo de missie te behalen en zal altijd haar best doen om het personeel een goed inkomen te laten verdienen om de families te onderhouden;
  5. Groasis zal een fonds oprichten, genaamd 'Green Musketeer Fund' om haar missie te bereiken.
Download het boek ‘The Treesolution’ hier gratis.