Missie en visie | Samenvatting

Missie en visie

Missie en visie van Groasis over erosie, ontbossing, woestijnvorming, armoede, de voedselcrisis, werkloosheid, kinderarbeid, ruraal-urbane migratie, klimaatveranderingen en waterschaarste.

1 januari 2017

Achtergrondinformatie

De wereld heeft een aantal uitdagingen die we moeten oplossen in de 21e eeuw. De problemen waar wij mee geconfronteerd worden zijn met elkaar verbonden en geïntegreerd. Daarom vinden wij het noodzakelijk om ons te concentreren op een geïntegreerde oplossing voor de problemen waar de mensheid tegenwoordig mee te maken heeft. De problemen zijn: erosie, ontbossing, woestijnvorming, armoede, voedselcrisis, werkloosheid, kinderarbeid, ruraal-stedelijke migratie, klimaatveranderingen, waterschaarste. 

De missie van groasis gaat over het bestrijden van erosie, ontbossing, woestijnvorming, armoede, voedselcrisis, werkloosheid, kinderarbeid, ruraal-stedelijke migratie, klimaatveranderingen en waterschaarste.

Om deze problemen op te kunnen lossen heeft de mensheid de oplossingen van duizenden, en het harde werk van miljoenen nodig om dit allemaal te implementeren. Er is niet een oplossing voor al deze problemen, daarentegen, we hebben een geïntegreerde benadering nodig van alle beschikbare oplossingen om deze problemen op te lossen. Dus we moeten een oplossing zoeken voor energie, tegen ziektes, meer voedsel produceren, meer banen creëren en ga zo maar door. Groasis zal zich richten op een klein deel van het spectrum van de benodigde oplossingen die kunnen bijdragen aan het verlichten van alle uitdagingen. We noemen dit de Treesolution. Er is ongeveer 2 miljard hectare van gedegradeerde landbouwgrond beschikbaar. Productieve bomen in combinatie met het kweken van groenten in deze gebieden kan helpen bij het bestrijden van erosie, helpen bij het creëren van verkoopbare producten, helpen bij de productie van ongeveer 5 tot 10 ton voedsel per hectare, onttrekt 15 ton CO2 per hectare, creëert ongeveer 1 directe en 1 indirecte baan per hectare, kan helpen met het revitaliseren van het platteland en op deze manier vermindert het de migratie, het veranderd de grond in een spons en het stimuleert de oogst van regenwater.

De Treesolution in combinatie met alle andere duizenden oplossingen zal ons helpen alle uitdagingen aan te gaan.

Visie

Groasis streeft naar de herbebossing van de 2 miljard hectare van door de mens veroorzaakte woestijnen – we noemen dit de Treesolution – door het ontwikkelen en het implementeren van kosten efficiënte oplossingen die worden gecommercialiseerd als de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie. We doen dit omdat we willen dat de armoede in de wereld wordt verminderd, zorgen dat iedereen genoeg voedsel heeft en dat er banen en welvaart wordt gecreëerd. 

Missie

Groasis zal er alles aan doen om de Treesolution te kunnen implementeren. Dit betekent dat wij ons richten op het herbebossen van de eerdergenoemde 2 miljard hectare gedegradeerde landbouwgrond met productieve bomen en groenten.

Groasis heeft 5 regels om haar missie te bereiken:

  1. Wij streven ernaar om de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie op zo’n manier te ontwikkelen dat het planten van een boom niet meer kost dan 7 USD. Hierbij hoort de boom, de eventuele opleiding die nodig is, de groenten, een boombeschermer tegen grazende dieren en een overlevingsgarantie van 95% of meer;
  2. Groasis zal altijd proberen om werkmethoden te ontwikkelen die het welzijn stimuleren van de inwoners in de gebieden waar de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie wordt gebruikt;
  3. Groasis zal niet samenwerken met projecten waarbij het roven van stukken land een onderdeel is van het businessmodel;
  4. Groasis zal helpen bij het ontwikkelen van de talenten van haar personeel om hen op een gelukkige manier te laten werken en zo de missie te behalen en zal altijd haar best doen om het personeel een goed inkomen te laten verdienen om de families te onderhouden;
  5. Groasis zal een fonds oprichten, genaamd ‘Green Musketeer Fund’, om haar missie te bereiken.
Download hier het boek ‘The Treesolution’ hier gratis.