De voordelen van het planten van bomen

De tekst hieronder is een samenvatting van een deel uit het boek ‘The Treesolution’, geschreven door Pieter Hoff – uitvinder van de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie. Je kunt het complete boek ‘The Treesolution’ gratis downloaden. 

Het planten van bomen neemt diverse voordelen met zich mee. De voordelen van bomen planten lees je hieronder. 

Bomen ontbinden C en O atomen

Het enige doel van het Kyoto Protocol, vertraging van de CO2-uitstoot in plaats van de beëindiging van de CO2 vervuiling met 100%, wordt met de Treesolution ook, juist en sneller, bereikt.

Bomen ontbinden het C-atoom van de O-atomen en verbinden hen in ander materiaal, oftewel nieuwe manifestaties zoals hout, fruit, medicijnen, rubber, farmaceutische en allerlei andere interessante producten. Daarnaast leggen niet alleen CO2 vast, maar zij hebben ook veel andere positieve invloeden op het klimaat.

Stel we slaan de CO2 op in lagen diep in de aarde zoals op dit moment al door sommige regeringen gesubsidieerd wordt en het onvoorstelbare (Wet van Murphy: als iets fout kan gaan dan gaat het ook - een keer - fout) gebeurt: de CO2 komt vrij. Dan hebben we te maken met een catastrofe, omdat we de CO2 atomen niet hebben ontbonden en ze alsnog de atmosfeer vervuilen. Iedere oplossing die de CO2 atomen niet ontbindt biedt geen 100% veiligheid. In feite slaan we het probleem op in plaats van dat we de C en de O opslaan in andere manifestaties. Bomen ontbinden het C-atoom van de O atomen en zijn daardoor 100% veilig. We kunnen het CO2 probleem door middel van het planten van bomen binnen 40 jaar oplossen voor minder dan 14 euro per barrel met een oplossing die geld genereert in plaats van geld kost.

Door een kostprijs te hangen aan het omlaag brengen van de CO2 vervuiling tot 0% door middel van de Treesolution, zal iedere betrokkene de kostprijs van dit proces berekenen. Als investeren in een hogere efficiency goedkoper is dan het planten van bomen, zal men kiezen voor de meest rendabele oplossing = hogere efficiency = vertraging van de CO2-uitstoot en langere verbruiksduur van de brandstoffen.

Iedere investering heeft een terugverdientijd nodig. Stel je eens voor dat rond 2050 de brandstoffen die CO2-uitstoot veroorzaken op hun eind raken, wie gaat er dan de laatste 25 jaar voordat het zover is nog investeren in peperdure CO2 zuivering- of CO2 opslagtechniek? Als de terugverdientijd te kort is zal niemand dit doen. Wie gaan de oplossingen betalen als we niet zeker weten hoe lang we de dure oplossingen nodig hebben en, of ze wel nuttig zijn?

Er bestaat geen argument tegen het planten van bomen dus kan dit een voor alle partijen acceptabele oplossing betekenen. Het is een duurzame oplossing waarbij er geen kans is om het geïnvesteerde vermogen te verliezen. Deze oplossing is in balans met de natuur. Het maakt niet uit of de klimaatverandering veroorzaakt wordt door CO2-uitstoot, ontbossing, om welke reden dan ook, of niet. In alle gevallen zijn bomen een goede bijdrage.

Stel je eens voor dat de klimaatverandering uiteindelijk toch niet blijkt plaats te vinden of indien dit wel het geval is, zij niet door de CO2 wordt veroorzaakt, dan hebben de bomen al vele voordelen gebracht en zullen zij er nog vele brengen. Iedere technische oplossing en investering, mochten we ontdekken dat CO2 niet de oorzaak is, is dan waardeloos en verloren geld.

Als we eenmaal de technieken beheersen kunnen we bomen zelfs als energiebron toepassen. Het worden dan CO2 recyclers omdat ze dan in de 40 jaar na het planten de CO2 ontbinden en vervolgens na verbruik in het energieproces de CO2 weer wordt verbonden, waarna we weer planten, enzovoort.

Iedere technische oplossing voor het CO2 probleem kost geld. Bomen leggen niet alleen CO2 vast, maar zij hebben als voordeel dat zij onder andere de volgende producten produceren: voedsel, hout, medicijnen, zuurstof, luchtvochtigheid. Bomen genereren dus geld en stimuleren daardoor de economische groei. De Treesolution legt geen bovengrenzen op aan economische groei. Daarnaast produceren de bomen die geplant worden om CO2 vast te leggen, ook hout. Op die manier hoeven we ook de laatste nog overgebleven oerwouden in Brazilië, Indonesië en Borneo met de laatste overgebleven dieren niet meer te kappen.

Bomen produceren voedsel

Bomen die geplant worden om CO2 vast te leggen hebben meer voordelen: zij produceren voedsel. Daarnaast zullen hun anti-erosie eigenschappen meer land creëren dat geschikt is om voedsel op te telen. In de meeste warme landen teelt men voedsel in de schaduw van bomen omdat de zonneschijn zonder bomen de grond te snel uitdroogt en de gewassen verbrandt.

Bomen kunnen de economische groei stimuleren

Bomen creëren hun eigen waarde toevoeging: land dat geld opbrengt wordt ook waardevoller en kan daardoor tevens voor kapitaalleningen als onderpand dienen. De bomen zorgen dat kleine boeren toegang krijgen tot de kapitaalmarkt en kunnen investeren in hun bedrijven. Bomen herkapitaliseren dus waardeloos land tot waardevol land. Zij maken daardoor – doordat de grond waarop zij groeien als onderpand kan gaan functioneren – micro- en op termijn macrokrediet mogelijk. De lokale investeringen, de verkoop van producten en al het werk dat dit plan ontwikkelt, zal de economische ontwikkeling van arme landen stimuleren. De investering blijft waardevol ook als we geen brandstoffen meer gebruiken omdat ze op zijn.

Economische activiteiten die door de bomen industrie worden ontwikkeld zullen eraan toe bijdragen dat mensen minder migreren van het platteland naar de grote steden. Mensen die tevreden zijn verhuizen niet en plegen minder misdrijven als zij in kleine gemeenschappen met een goede sociale controle wonen. Bomen kunnen deze economisch gezonde omstandigheden creëren en op die manier vervangen zij ook hekken en gevangenissen. In feite is wereldwijde boomaanplant dé oplossing tegen armoede. 

Het in stand houden van de biodiversiteit en een gezond milieu

Als we binnen 40 jaar 2 miljard hectare bossen planten en we neutraliseren de jaarlijkse kap van 15 miljoen hectare, creëren we ruimte voor instandhouding van ecosystemen. Wetenschappers alarmeren ons dat er op dit moment tussen de 2 tot 5 soorten per uur uitsterven. Dat kunnen we vertragen met de Treesolution en misschien wel beëindigen.

Iedereen weet dat als je in een hete zomer in het bos loopt, het er heerlijk koel is. Dat komt omdat bomen warmte – energie - uit de lucht halen en gebruiken voor het fotosynthese proces. Hierdoor wordt de luchttemperatuur lager. ‘s Nachts zenden bomen de warmte via infrarode golven weer terug naar de ruimte. Bladeren worden daardoor nat en de boom groeit daardoor beter, ook als het klimaat droog is. Dit fenomeen – het nat worden van de bladeren door infrarode uitstraling - noemen we uitgeven.

Bomen en de oppervlakte kunnen groeien. Als de bevolking in de 21ste eeuw met 50% groeit, groeit het areaal van de bomen mee of zelfs harder in het geval wij meer planten. Het is dus een flexibele oplossing.

Tijd en urgentie

We kunnen honderden miljarden extra spenderen aan onderzoek en discussies om aan de weet proberen te komen of er nu wel of géén klimaatverandering optreedt en of dat dan 1 of 21 of 101 jaar duurt. Maar uiteindelijk zal niemand op tijd, dus morgen, de antwoorden kunnen geven omdat uitsluitend een lange meetperiode van een paar honderd jaar sluitende en wetenschappelijk betrouwbare cijfers kan geven. Stel dat CO2 werkelijk de reden is van klimaatverandering, dan zijn alle extra jaren na dit moment die we aan onderzoek en praten besteden verloren tijd. Als we het probleem terugbrengen naar wat het feitelijk is – vervuiling – dan kunnen we stoppen met alle onderzoek, discussies, conferenties, reizen en bureaucratie en beginnen aan een discussie over de oplossing van de vervuiling. Maar ook deze discussie over het hoe van de oplossing kan weer jaren duren en miljarden kosten. Als we zo dus doorgaan praten we over 50 jaar nog. Waarom niet stoppen met praten en starten met actie? We weten dat de CO2 concentraties in de lucht hoger zijn dan 200 jaar geleden dus aan de vervuiling twijfelen we niet. We weten ook dat bomen CO2 ontbinden en omzetten in nuttige materialen die geld genereren. Dus we hebben een zichtbaar en controleerbaar probleem en een goedkope Boomoplossing klaar om morgen mee te beginnen. Bomen zijn de enige cradle-to-cradle oplossing van het probleem die door de mensheid te beïnvloeden is.

Alle andere oplossingen zijn dit niet. Dus:

  • De burger weet dat zijn heffing wordt besteed aan de oplossing
  • We investeren geen geld meer in praten maar in doen
  • Wereldwijd wordt de economie gestimuleerd
  • Niemand heeft concurrentienadeel
  • De hele mensheid participeert
  • Het is politiek haalbaar
  • Het is goedkoop
  • Het is neutraal
  • Het werkt