Gebruik de Groasis capillaire boor bij een boomplantproject

Kostencalculaties van het gebruik van de Groasis capillair boor bij het planten van Waterboxx® plant cocoon, als alternatief voor het handmatig graven van plantgaten.

Kleinschalige plantprojecten kunnen gemakkelijk handmatig uitgevoerd worden. Maar dat wordt moeilijk bij grootschaliger projecten. Laten we als voorbeeld het volgende denkbeeldige project nemen: de klant wil planten 600 weken x 1 miljoen bomen (2 miljoen hectare x 300 bomen/12 jaar).

Dat is omgerekend 1 miljoen plantgaten per week.

Laten we aannemen dat iedere planter, bij hoge temperatuur en stenen in de bodem, 4 plantgaten per uur kan maken, dan zijn er per week 250.000 manuren nodig. Dat betekent dus 6.000 man om plantgaten te graven. Voeg daar dan nog bij het vervoer (120 bussen), huisvesting, voedsel, organisatie en management. Dit is niet eenvoudig te organiseren.

Ter informatie: in Marokko voert de overheid enkele plantprojecten uit 500 km ten zuiden van Oujda, diep in de woestijn. Zij gaan bij hun calculaties uit van 2 plantgaten per man per dag. Misschien is dat erg weinig, maar het is gebaseerd op praktijkervaring. Het halen van een aantal van 4 plantgaten per uur, met 6.000 man en bij een temperatuur van 45°C, is beslist een uitdaging.

De kostprijs van het met de hand graven van plantgaten

Laten we het uurloon van een planter stellen op 3 US$. Als hij 6 plantgaten per uur kan maken, is de kostprijs per plantgat dus 0,50 US$, exclusief de kosten van vervoer (120 bussen), huisvesting, voedsel, organisatie en management.

De kostprijs van het maken van plantgaten met de Groasis capillair boor

Eén boor met drie boorkoppen kan ongeveer 90 gaten per uur maken (3 gaten iedere 2 minuten). Dat is in 84 uur (7 dagen x 12 uur) een totaal van 7.500 gaten. Om iedere week 1.000.000 bomen te kunnen planten, heeft de klant dus 140 boren en tractors nodig.

De investering voor een tractor bedraagt 60.000 US$, en voor de boor 50.000 US$.

Laten we aannemen dat 1 combinatie gedurende 6 jaar gaten maakt, dat is een totaal van 375.000 x 6 = ca. 2 miljoen gaten. De kostprijs per gat is dan 5,5 dollarcent. De kosten per gat voor vervoer (3 bussen), huisvesting, voedsel, organisatie en management schatten we op 1 dollarcent, en de energiekosten op 0,5 dollarcent. De kostprijs per gat bedraagt dan 0,07 US$.

Er zijn slechts 140 mensen die de tractor en boor bedienen; dit is veel eenvoudiger te organiseren dan 6.000 mensen die met de hand gaten graven. Zij kosten 250 US$ per week incl. huisvesting etc. Dat is per gat 0,03 US$. De totale kostprijs voor het machinaal maken van een gat – inclusief vervoer (3 bussen), huisvesting, voedsel, organisatie en management - is dus 0,10 US$.

Gebruik de capillaire boren van Groasis om snel en effectief plantgaten te maken om bomen te planten

Bomen planten in wijngaarden was nog nooit zo eenvoudig met de capillaire boren van groasis

Gebruik de capillaire boren voor het maken van plantgaten

Welke conclusies kunnen getrokken worden uit de vergelijking tussen het handmatig maken van gaten en het gebruik van de Groasis capillair boor?

 1. Het organiseren van grootschalige plantprojecten wordt eenvoudiger wanneer daarbij een capillair boor gebruikt wordt.
 2. De kostprijs van het maken van een plantgat met een capillair boor is beduidend lager dan de kostprijs van het met de hand graven van een gat: 10 dollarcent tegenover 50 dollarcent.

De huidige stand van zaken van de ontwikkeling van de Groasis capillair boor

De enkelvoudige boor is klaar. Eén wordt ingezet in Dubai, en de andere in Spanje. Je kunt een video bekijken van de enkelvoudige boor in werking in deze YouTube video. Daarnaast hebben wij nog 5 andere boren ontwikkeld, die kan je allemaal hier terugvinden.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie ten opzichte van druppelirrigatie bij herbebossings-projecten?

 • Herbebossings-projecten kunnen veel goedkoper uitgevoerd worden met de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie dan met druppelirrigatie. Voor een vergelijking van de kosten, zie deze pagina
 • Bij druppelirrigatie wordt schaars grondwater gebruikt, of water dat verkregen is uit omgekeerde osmose. Druppelirrigatie is niet duurzaam;
 • Bij de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie wordt geen elektriciteit gebruikt voor de aandrijving van pompen;
 • Bij de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie wordt gebruik gemaakt van het water dat zich in de lucht bevindt. Dit water is gratis;
 • Bij gebruik van de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie in droge gebieden is het overlevingspercentage meer dan 90%;
 • De Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie kan toegepast worden in ieder klimaat en op ieder type bode, inclusief rots;
 • De Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie is een kopie van hoe Moeder Natuur bomen en struiken plant;
 • De Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie is simpel, en eenvoudig te implementeren;
 • De Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie is een zeer efficiënte methode om op een duurzame manier ongebruikte, bijna waardeloze grond te veranderen in productieve, waardevolle grond met economisch interessante bomen.