Migratie van het platteland naar steden

In 2007 woonde voor het eerst meer dan 50% van de mensheid in de grote steden. De mensen trekken daarheen ondanks de vaak mensonterende omstandigheden waarin zij vervolgens verzeild raken. Toch gaan zij omdat zij geen andere keus hebben. Op het platteland is geen of weinig werk en omdat er vaak geen sociale voorzieningen zijn moet men daarom wel wegtrekken naar de steden, ondanks de slechte levensomstandigheden, lage beloning, vervuild water en het ontbreken van sanitaire voorzieningen. 

Op de kaart hieronder zie je de aantallen van het aantal mensen dat in de steden wonen. Als je op de kaart klikt wordt hij groter. 

Het aantal mensen op de wereld dat van het platteland naar de steden trekt - ruraal urbane migratie

Wat is migratie?

Migratie is alles wat te maken heeft met het verhuizen van mensen. Wanneer mensen binnen hun eigen land verhuizen wordt het migratie genoemd. Wanneer mensen naar het buitenland vertrekken wordt het emigratie genoemd, en wanneer mensen naar een land toe trekken wordt het immigratie genoemd.

Hoe stop je migratie?

Het planten van bomen kan alles veranderen. Door de boom de nieuwe spil te maken van alle economische activiteiten op het platteland, kunnen mensen weer terugtrekken en betaalde arbeid en betere leefomstandigheden vinden. Hierdoor kan de migratie van het platteland naar de steden worden verminderd en misschien zelfs worden omgekeerd.

De boom kan zo de druk van de grote steden afhalen en de levensomstandigheden van de helft van de wereldbevolking in stand houden of zelfs herstellen. De boom is dus veel meer dan een hout-, medicijn-, fruit- of biobrandstof producent. De boom zuivert daarnaast de lucht, egaliseert extreme klimaten, produceert zuurstof en legt allerlei gassen, waaronder CO2, vast. Maar het allerbelangrijkste facet van de boom is het kunnen dienen als belangrijke economische pijler in alle landen waar er migratie is van het platteland naar de steden.