Biobrandstof maken met het herbebossing van woestijnen

Wat is biobrandstof?

Biobrandstof is een verzamelnaam voor diverse soorten brandstoffen die worden gemaakt uit biomassa. Omdat dit hernieuwbare brandstoffen zijn, vormen ze een alternatief voor fossiele brandstoffen. De voorraden van fossiele brandstoffen zijn namelijk beperkt en niet hernieuwbaar. Er zijn verschillende vormen van biobrandstof, namelijk: vast, vloeibaar en gasvormig. Vloeibare en gasvormige biobrandstoffen worden verkregen uit een vaste biomassa zoals dode planten.

Het produceren van biobrandstoffen

In bepaalde gebieden kunnen enkel speciale snelgroeiende bomen geplant worden ten behoeve van het verkrijgen van biobrandstof. Wanneer er bomen voor biobrandstof geplant moeten worden is het ethisch niet verantwoord om dit te doen op vruchtbare grond, aangezien deze stukken grond bestemd zijn voor de productie van voedsel. Maar het planten van bomen op momenteel geërodeerde gronden om biobrandstof te produceren benadeelt de voedselvoorzieningsketen niet en is daarom moreel acceptabel. Deze bomen kunnen een huis en inkomen bieden aan mensen die momenteel in armoede leven en nauwelijks in staat zijn een inkomen te verkrijgen uit hun geërodeerde gronden. Er zijn al diverse technieken in ontwikkeling om op een ecologische veilige manier biobrandstof te fabriceren uit bomen of hun noten. Ook uit restafval uit de houtverwerkende industrie kan houtteer worden gewonnen dat weer gedestilleerd kan worden tot o.a. biobrandstof in diverse vormen. Zo kan er ook voor de lokale bevolking simpelweg huishoudbrandstof beschikbaar komen.

Voordelen van biobrandstof

Door het planten van bomen voor biobrandstoffen nemen zij tijdens hun levensduur CO2 op uit de lucht. Dit is een belangrijk onderdeel in het reduceren van de CO2 concentratie en heel belangrijk om de klimaatverandering proberen te minimaliseren. Daarnaast kan er bij de verbranding van sommige biobrandstoffen tot wel 70% minder roet en fijnstof vrijkomen.  

Nadelen van biobrandstof

Een van de nadelen van biobrandstof is dat er kunstmest nodig kan zijn voor de groei van de bomen. Het overmatig gebruiken van kunstmest kan leiden tot een uitstoot van het broeikasgas lachgas (N2O). Lachgas heeft een veel sterkere broeikaswerking dan CO2.  

De productie van biobrandstof door herbebossing van woestijnen en geërodeerde stukken grond

Houtskool

Het is ook erg interessant om houtskool te produceren van de geplante bomen. Als we houtskool maken van bestaande bomen, dan voegen we extra CO2 toe aan de atmosfeer. Echter, als we bomen planten om houtskool te maken dan voegen we geen extra CO2 toe: de bomen ontbinden de CO2 en als er houtskool van gemaakt wordt en het gebruikt wordt om te koken en te verwarmen dan wordt dezelfde hoeveelheid CO2 weer aan de atmosfeer toegevoegd. Tweederde van mensheid kookt en verwarmt nog steeds met houtskool en als dit gemaakt is met geplante bomen is deze manier van koken en verwarmen schoner dan wanneer het gedaan wordt door het verbranden van fossiele brandstoffen die miljoenen tonnen extra CO2 in de atmosfeer brengen.

Conclusie

  • Houtskool van geplante bomen is een 'cradle to cradle' oplossing
  • Fossiele brandstoffen zijn geen cradle to cradle oplossing en laten de CO2 concentratie in de atmosfeer toenemen

Met de Waterboxx® en Growboxx® plant cocoon kunnen mensen - die weinig geld hebben en op een aangetaste bodem leven - hun eigen bomen planten voor een houtproductie. Het hout kunnen zij als alternatief gebruiken om te koken en hun huis te verwarmen. Deze cradle to cradle oplossing is beschikbaar voor miljoenen mensen door gebruik te maken van de Waterboxx® of Growboxx® plant cocoon en het zal ons uiteindelijk helpen om de CO2 concentratie in de lucht te doen afnemen.