Argentinië – “De Ongewone Boom”, uitgevoerd door Shell, Halkis en Groatec

Shell plants the first boxes with the Groasis TechnologyOp 17 september 2018 is het project, De Ongewone Boom, van start gegaan in Nuequén, Argentinië. Dit (pilot) project wordt uitgevoerd door drie verschillende partijen: Shell is onderdeel van dit project als eigenaar en promotor; De onderneming Halkis landbouw zorgt voor een technische ondersteuning van het project; Groatec is de officiële distributeur van Groasis uit Nederland en zorgt voor de levering van de Growboxx® plant cocoons.

Naast deze partijen zullen er andere organisaties later in het proces aanhaken wanneer hun expertise nodig is voor de uitvoering van het project.

Impact van olie en gas activiteiten op de natuur verminderen

Het hoofddoel van dit project is om te kijken of de CO₂ impact van olie en gas activiteiten naar een minimum gebracht kunnen worden.

In totaal wordt 1,5 hectare met 630 productieve bomen (olijven, eucalyptus, acacia en iep) en 1.400 struiken (zampa en molle) geplant met de biologisch afbreekbare Growboxx® plant cocoon. Alle gewassen worden geplant in 4 verschillende gebieden. Alle gebieden hebben hun eigen doelstellingen:

 • De effecten voor de bewoonbaarheid
 • Dierenwelzijn
 • Impact op de omgeving
 • Inperking water en erosie

De gebieden hebben nu een vegetatie dekking van 25% tot 45%. De grond is niet zout of van klei, maar heeft een leem structuur.

De Growboxx® plant cocoons zullen eenmalig, tijdens het planten, worden gevuld met water. Er is verder in het droge gebied ook geen water beschikbaar om ze opnieuw te vullen gedurende het project.

Doelstellingen van het project

Het project, de Ongewone Boom, heeft diverse doelstellingen. Daarnaast zijn er ook meerdere voordelen voor de omgeving. De doelstellingen en voordelen van dit project zijn:

 • Het milieu verbeteren en kijken wat de impact is wanneer er diverse bomen en struiken worden geplant;
 • Wat het effect is voor de duurzaamheid op de uitstoot van CO₂, waarbij er wordt gekeken naar een verbetering van ons milieu;
 • Wat het doet voor de reputatie van Shell;
 • Innovatie voor de landbouw in de regio, kunnen we de productiviteit zonder irrigatie verhogen;
 • De integratie van esthetische en functionele normen, tegelijkertijd de omgeving verbeteren en comfortabele ruimtes op het gebied van werk en voorzieningen behouden en bijdragen aan de beheersing van stofuitstoot;
 • In het genereren van allianties met belangrijke sectoren van de gemeenschap, zoals de integratie van technische scholen in de landbouw en het genereren van basisproducten voor sociale en/of productieve investeringsprogramma's.

De doelstellingen van dit project houden verband met:

 • De droge en geërodeerde gebieden herbeplanten met bomen en struiken met een technologie die wereldwijde erkenning heeft;
 • Op basis van dit project een model ontwikkelen zodat milieuverbetering schaalbaar wordt.

Welke resultaten worden verwacht bij de uitvoering van het project

Aan het einde van dit project

 • Door de ontwikkeling van dit project krijgen we inzicht in de mogelijkheid tot het bereiken van de doelstellingen;
 • Er wordt een overlevingspercentage van minimaal 90% verwacht in juni 2019 (en ook vijf jaar na het planten van de bomen) voor zowel de bomen als de struiken;
 • Tegen het vijfde plantjaar, juni 2023, is het de bedoeling om minimaal een vegetatiedekking te hebben van 60% tot 80%
 • Een jaar na het planten wordt verwacht dat aan de hand van de behaalde resultaten een schaalbaar milieuverbeteringsmodel kan worden opgesteld zodat het in andere gebieden geïmplementeerd kan worden.

Klik hier om de foto’s van de planting te bekijken en de resultaten na drie weken