12. Fossiele brandstoffen passen in een circulaire economie

12de blog, 27 februari 2019

Het wonder van de natuur is dat zij door positiewisseling van atomen nieuwe stoffen met andere eigenschappen maakt. Kijk eens hoe mooi: CO₂ is koolstofdioxide, H₂O is water en O₂ is zuurstof. In alle drie de moleculen zit het O atoom en door hem eenvoudig aan iets anders te koppelen, of te vermenigvuldigen, krijg je een andere waardevolle stof. Wat een wonder. Mensen kwamen op de gedachte om dat principe van de natuur te kopiëren en dat noemen we nu een ‘circulaire economie’.

11. De ontbossing

11de blog, 26 februari, 2019

Wereldwijd wordt er ieder jaar 7,9 miljoen hectare bos gekapt, ongeveer twee keer Nederland. Dat zijn 19 voetbalvelden per minuut. Gedurende de laatste 2000 jaar heeft de mensheid zo’n 2 miljard hectare vruchtbaar land – grotendeels met bomen bedekt – onvruchtbaar gemaakt.  Uit de Bijbel weten we dat de Joden uit Egypte wegtrokken naar het land van melk en honing. Als je nu naar die regio gaat, heb je het gevoel dat je op de maan terecht komt. Voor koeien en bijen is in Jordanië geen plaats meer. De bovenste strook van Noord-Afrika was ooit groen en vruchtbaar, de leeuwen die werden gebruikt in het Colosseum kwamen daar vandaan. Daar is nu ook nagenoeg niks meer van over.

10. De klimaat aflaat discussie

Tiende blog, 25 februari 2019

Iedereen weet dat bomen middels fotosynthese CO₂-moleculen uit de atmosfeer halen om te groeien. Bij dat proces wordt de CO₂ ontbonden: de O₂ (zuurstof) wordt terug in de atmosfeer gebracht en de C (koolstof) wordt opgeslagen in de plant en in de grond. Bomen doen dit kosteloos en het is een oplossing tegen klimaatverandering die werkt, schaalbaar is, en die geld oplevert. Wat willen we nog meer?

9. De territoriale CO₂ limitatie

Negende blog, 22 februari 2019

Een begrip waarachter sommige klimaatdeskundigen zich verschuilen is de ‘nationale emissie doelstelling’. Volgens hen moet ieder land zijn eigen CO₂ uitstoot oplossen binnen de landsgrenzen. Dit is – naast het ‘aflaat’ argument waarover we in de volgende blog schrijven - de belangrijkste reden waarom de Treesolution niet in het Nederlandse Klimaatakkoord is opgenomen. En zo ervaren wij dat als wij de Treesolution voorstellen om klimaatverandering te voorkomen, ons de mond wordt gesnoerd met het argument dat ‘de Treesolution niet mag want we hebben ‘nationale emissie doelstelling’. Dit is echter niet waar. Het klimaatverdrag Paris COP21 geeft in artikel 5.1 aan dat ‘sinks’ zijn toegestaan, waarbij met name ‘bossen’ als oplossing worden genoemd. Landsgrenzen worden hierbij niet gesteld, dus we mogen ‘out of the country’ denken.

8. Weggegooid geld?

Achtste blog, 21 februari, 2019

Stel je eens voor dat alle wetenschappers ongelijk hebben, en dat klimaatverandering toch niet door de hoge CO₂-concentratie van 410ppm wordt veroorzaakt? Stel dat klimaatverandering net zo zeker bestaat als Sinterklaas, maar dan een die je geen cadeautjes geeft, enkel de roe. Stel je eens voor dat we al die honderden miljarden in onderwijs, gezondheidszorg, innovatie van nieuwe fossiele brandstoffenvrije energie, armoedebestrijding en allerlei andere zaken hadden kunnen investeren, in plaats van in windmolens, CCS (Carbon Capture and Storage, zie mijn vorige blog) en andere dure, onnuttige, technologieën. Wat zouden we onze wereld daardoor verbeteren!

7. Carbon Capture and Storage (CSS)

Zevende blog, 20 februari 2019

Carbon Capture and Storage, of ook wel CCS, is het speeltje van een paar bedrijven die met een extreem dure technologie CO₂ uit de verbrandingsgassen – o.a. van energiecentrales - willen filtreren en vervolgens willen opslaan in ondergrondse leeggezogen velden van fossiele brandstoffen. De technologie staat nog in de kinderschoenen – ze is nog in de demonstratiefase – en is zo duur dat uitsluitend de grootste bedrijven ter wereld deze kunnen ontwikkelen. Omdat het resultaat zo onzeker is vragen zij enorme subsidies – denk aan miljarden – van de overheid (van U dus) om de technologie verder te ontwikkelen. Het komt er op neer dat de burger het onderzoek en de ontwikkeling betaalt voor een ballonnenblaas technologie die de grote bedrijven denken nodig te hebben om hun eigen CO₂ emissies op te lossen. En wat gebeurt er trouwens als die ballonnen ooit barsten?

6. Boodschap van Nederlands mooiste boom aan de mensheid

Zesde blog, 13 februari 2019

Beste Green Musketeer,

Ieder jaar vindt in Nederland de verkiezing van de mooiste boom van ons land plaats. De Troeteleik bij Breda staat inmiddels no. 1, maar je kunt nog stemmen! Wij ontvingen gisteren van de Troeteleik - die in 2020 dreigt te worden gekapt - een aantal gedichten welke we graag met jou willen delen. 

5. De windmolen

Vijfde blog, 8 februari 2019

De windmolen is een uitvinding van de Middeleeuwen. Gaan we daarmee ons 21ste-eeuwse energie probleem mee oplossen? Laten we wat onderzoek doen.

4. Het wonder van de boom

Vierde blog, 7 februari 2019

De boom is een wonderbaarlijke schepping die ons in staat stelt wonderen te verrichten om de klimaatuitdaging op te lossen. Waar de mens CCS – Carbon Capture and Storage, hierover later meer- bedacht heeft om CO₂ af te vangen en te dumpen zoals hij dat met vuil gewend is, ontbindt onze natuur de CO₂ molecuul en maakt er 2 nuttige materialen van - koolstof en zuurstof - middels fotosynthese. 

3. Wat is CO₂?

Derde blog, 6 februari 2019

CO₂ is een gas dat net zo belangrijk is voor de natuur als zuurstof is voor de mens. In de natuur functioneert het als bouwstof in elk levend wezen, en in de grond is het noodzakelijk voor de vruchtbaarheid (in de vorm van humus).

2. Bestaat klimaatverandering eigenlijk?

Tweede blog, 5 februari 2019

Inmiddels is klimaatverandering voor de meeste mensen en vooral voor wetenschappers en politici een feit. De afspraken van COP21 in Parijs laten zien dat dit de huidige realiteit is.  Nu wilt u natuurlijk weten of ik erin geloof? In mijn boek The Treesolution laat ik uitgebreid zien dat klimaatverandering in de geschiedenis van de aarde vele malen is voorgekomen, ook toen de mens nog niet bestond. Ook toen fossiele brandstoffen nog niet werden gebruikt.

1. The Treesolution - Het huidige Klimaatakkoord kan beter

Eerste blog, 4 februari 2019

Beste lezer,

Dit is de eerste blog in een reeks blogs waarin ik mijn visie uiteenzet over het huidige klimaatakkoord dat de Nederlandse overheid probeert te realiseren. Het huidige Nederlandse Klimaatakkoord heeft als doel de jaarlijkse CO₂-uitstoot van Nederland met 49% te verminderen in 2030, vergeleken met de emissies zoals ze waren in 2018.

De Nederlandse overheid hoopt dat deze overeenkomst andere landen zal inspireren om hun voorbeeld te volgen. Ik denk dat het Klimaatakkoord niet voldoende is en een ondersteunend beleid nodig heeft om de klimaatverandering te bestrijden. In mijn blogs zal ik beschrijven hoe we de acties kunnen verbeteren en tegelijkertijd de kosten voor Nederlandse burgers kunnen verlagen. Ik hoop dat je mijn gedachten origineel, praktisch en haalbaar vindt. Deel deze blogs alstublieft naar al uw familie, vrienden en kennissen. Volg onze Facebook-groep 'Groene Musketier' en deel uw eigen meningen door uw opmerkingen achter te laten!

Hoe burgers voor de gek worden gehouden wanneer het gaat over klimaatverandering

De CO2-concentratie in de atmosfeer is gestegen van 280ppm naar 410ppm sinds de industriële revolutie. Dit is een meetbaar feit en we hoeven hier ook niet over te discussiëren. Daarom is de discussie of klimaatverandering wel of niet bestaat ook niet eens nodig. Als we er namelijk voor kunnen zorgen dat de CO2-concentratie weer daalt naar 280ppm, dan zijn de risico’s en gevolgen van klimaatverandering weg als CO2 de oorzaak daarvan is. Toch?

Is Moeder Aarde ten dode opgeschreven?

Een paar dagen geleden las ik een interview in de excellente krant The Guardian, waarin de Engelse wetenschapper Mayer Hillman een artikel had geschreven. Zijn pessimisme raakte me. Een van zijn quotes was: “we zijn gedoemd”. Hij zegt het met zo’n glimlach dat het even duurt voordat de woorden bezinken. “De uitkomst is de dood, en het is het einde van het meeste leven op deze planeet omdat we zo afhankelijk zijn geworden van fossiele brandstoffen. Er zijn geen middelen om het proces te keren dat de poolkappen laat smelten.” (*) Je kan het complete interview hier lezen.

Is dit het einde van de klimaatverandering?

Op 20 januari 2017 was de volgende president van de Verenigde Staten, Meneer Donald J. Trump ingehuldigd. Een van zijn eerste acties was alle informatie van de websites van het Witte Huis verwijderen die gingen over klimaatverandering. Wanneer je het nieuws hebt gevolgd van COP 22, dan zie je dat overheden wereldwijd – inclusief de Verenigde Staten – toegezegd hebben maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de gemiddelde temperatuur op de wereld niet meer stijgt dan 2⁰C.