26. De Treesolution is nu aan het gebeuren!

26ste blog, 18 juli 2019

In 2003 zijn we begonnen met de ontwikkeling van de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie, waarmee bomen op aangetast land kunnen worden geplant tegen 90% lagere kosten, met 90% minder water en met een overlevingspercentage van 90% (*). Nadat we hadden bewezen dat de Groasis-technologie werkte, hebben we in 2008 ons boek The Treesolution gepubliceerd en de URL's www.onetrilliontrees.com en www.onetrilliontrees.org geopend.

27. De brandende amazone en de hypocrisie over het beschermen van de natuur

27ste blog, 29 maart 2019

Elke dag lezen we in het nieuws dat de Amazone brandt, of zoals anderen zeggen wordt verbrand. Kostbare bomen sterven door bosbranden of worden gekapt. Plots heeft iedereen hier een mening over. Presidenten en wereldleiders bekritiseren de politiek in Brazilië. Lees hier wat ik ervan vind!

25. Is Pieter Hoff de Don Quichot van de 21ste eeuw?

25ste blog, 16 maart 2019

De Nederlandse regering geeft kapitalen uit aan subsidies voor de ‘reductie’ van CO₂ uitstoot. Zoals u nu inmiddels begrijpt is deze ‘reductie’ weliswaar een reductie van de uitstoot, maar geen reductie van de concentratie van CO₂ in de atmosfeer. Die gaat nog steeds – weliswaar vertraagd – omhoog. Als je de uitstoot met 49% verlaagt, komt er nog steeds 51% CO₂ bij in de atmosfeer. Nederland subsidieert dus allerlei zaken met de bedoeling klimaatverandering tegen te gaan die niet werken tegen klimaatverandering.

24. Klimaatverandering is geen op zichzelf staand probleem

24ste blog, 15 maart 2019

Dit is een van mijn laatste blogs van een serie van 25 over het Klimaatakkoord dat in Nederland in achterkamertjes is gesloten tussen belanghebbenden, zonder dat de burger in Nederland – die uiteindelijk de prijs moet betalen – er iets over te zeggen heeft gehad. Omdat dit een van de laatste blogs is, zal hij iets langer zijn dan de 300 woorden waartoe ik me meestal probeer te beperken.

23. Innovatie als CO₂ oplossing

23ste blog, 14 maart 2019

Ik heb 16 jaar onafgebroken gewerkt om de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie te ontwikkelen en introduceren. Innovatie duurt lang en is erg kostbaar. Voor dit mooie project bekroonde onze overheid ons als Nationaal Icoon. Samen met nog 5 anderen mogen we deze titel voeren. Echter, vanwege de gebrekkige financieringsstructuur voor innovatieve bedrijven in Nederland zijn er inmiddels al een aantal Nationale Iconen in buitenlandse handen gevallen. We kennen ook veel andere mooie bedrijven van geniale ondernemers die voor Nederland erg veel hadden kunnen betekenen, maar ook die zijn verkocht naar het buitenland, denk bijvoorbeeld aan Booking.com. Soms lijkt het erop dat Nederland zijn bedrijfsjuwelen rond strooit zoals Hans en Grietje hun broodkruimeltjes.

21. Waar en met wie gaan we bomen planten?

21ste blog, 12 maart 2019

Voor Nederland hebben we slechts 12 miljoen hectare bomen nodig om alle CO₂-uitstoot die afkomstig is van fossiele brandstoffen, te ontbinden. Dat is 2,9 keer de oppervlakte van ons land. Vergeleken met de 2 miljard hectare die we nodig hebben om de hele wereld CO₂ neutraal te maken, is zo’n kleine oppervlakte gemakkelijk te organiseren.

20. Het Kyoto Verdrag en Paris COP21

20ste blog, 11 maart 2019

De boom is een ideaal product om te planten op gedegradeerde grond om het klimaatprobleem op te lossen. Maar hij heeft een groot nadeel: je moet het planten langdurig financieren, omdat het 5 tot 7 jaar duurt voordat de boom productief is. Dus ik dacht in 2006 ‘ik ga het Kyoto Verdrag bestuderen zodat ik de carbon credits van de geplante bomen kan verkopen’. Een carbon credit is het recht dat je verkoopt aan iemand om CO₂ uit te stoten, omdat jij iets hebt georganiseerd waardoor de CO₂-concentratie in de atmosfeer wordt verlaagd.

19. Aan de slag

19de blog, 8 maart 2019

In 1987 plaatste ik mijn eerste windmolen. We wilden onze eigen elektriciteit produceren, en zo kwam ik er achter dat windmolens wel lampjes kunnen laten branden, maar geen grote motoren. Ze produceren bijna niets. We bouwden een koelbedrijf en verwarmden het gebouw met de condensoren van de koelcellen. Zo hadden we geen kachels nodig in de winter - en dus ook geen gas. In 2003 stopte ik met mijn bloembollenbedrijf en startte het bedrijf Groasis om het efficiency probleem van waterverbruik op te lossen in de agrarische sector. Zorg voor het klimaat was altijd al mijn rode draad.

18. Het onvoorstelbare gebeurt

18de blog, 7 maart 2019

De Veluwe is door de mens gemaakte natuur. Ruim 100 jaar geleden was het een zandvlakte zonder bomen. Men noemde het ‘zandverstuivingen’. Als we dat gebied helemaal opnieuw gebruiken door er een prachtige Veluwestad aan te leggen met Paleis Het Loo als gemeentehuis, dan verleggen we alle natuur naar de lage (deels nu bewoonde) natte plaatsen. Die hebben meer natuurwaarde, er leven veel meer (verschillende soorten) dieren. De Oostvaardersplassen bewijzen dat nieuw aangelegde natuur ongelofelijk mooi kan zijn. Het is zo succesvol dat we de dieren die zich daar zo happy voelen, nu afslachten. Het kan dus werken, natuurverplaatsing.

17. Wordt Amsterdam het nieuwe Atlantis?

17de blog, 6 maart 2019

Voor een volwassen man is het niet dapper om te zeggen ‘ik ben bang’. Maar ik zal u eerlijk zeggen dat ik dat echt ben. Ik ben bang voor klimaatverandering. Ik ben bang voor orkanen, overstromingen, bosbranden en zeespiegelverhoging. Ik ben bang dat het onvoorstelbare gebeurt.  

16. Kunnen we wel zonder fossiele brandstoffen?

16de blog, 5 maart 2019

In Nederland hebben we de gedachte dat we zonder fossiele brandstoffen kunnen en we daadwerkelijk onze CO₂-uitstoot per 2050 met 95% kunnen verminderen. De vraag is of dat wel realistisch is. Als we om de uitstoot van onze vrachtauto’s te neutraliseren ruim 40.000 windmolens nodig hebben met kosten van 600.000 euro per vrachtauto, hoeveel hebben we dan nodig voor de andere energieslurpers? Voor Tata? Voor KLM? Voor onze 7 miljoen personenauto’s? Ik las dat een schip dat de haven van Rotterdam bezoekt, evenveel CO₂ uitstoot per dag als alle auto’s van Rotterdam tezamen op één dag. Vliegtuigen zijn overigens nog inefficiënter dan schepen.

15. CO₂-heffing, het Ei van Columbus?

15de blog, 4 maart 2019

Regelmatig horen we van belangengroepen een roep om een CO₂-heffing in Nederland. Men denkt dat dit werkt. Ik zou niet weten wat het verschil is met het effect van prijsverhoging van de brandstoffen? Of je nu de brandstoffen duurder maakt of een CO₂-heffing toepast maakt voor de gebruiker van de fossiele brandstoffen niet uit. Er is wel een groot verschil in gecompliceerdheid: de heffingen op brandstoffen zijn een perfect werkend geautomatiseerd systeem. Een jaarlijkse verhoging van de accijnzen kost de overheid niets extra. Een nieuw systeem van CO₂ heffingen gaat de overheid veel kosten (denk aan meetmethodes, inschrijvingen, controles, heffen, naheffen, terugstorten, enz). Ook de betreffende bedrijven gaat het enorm veel geld kosten: consultants, berekeningsmethodes, meten, controleren. Het invoeren van een CO₂-heffing zal leiden tot extra complexiteit, in efficiency en hoge kosten.

14. Internet economie

14de blog, 1 maart 2019

Waarom laten we dingen gebeuren waarvan, als je begint na te denken, duidelijk is dat ze schadelijk zijn voor ons? Waarom gaan we in delta’s wonen? Waarom kappen we jaarlijks miljoenen hectares bos? Waarom dumpen we plastic in rivieren - die vervolgens de oceanen vervuilen? Waarom spuiten we insecticiden die bijen doden?

13. Overbevolking

13de blog, 28 februari 2019

Een van de grootste taboes is het starten van een discussie over overbevolking. Recent hebben we dat nog gezien met een discussie die gestart werd door een van onze parlementariërs - die de euvele moed had om het aantal kinderen dat vrouwen mogen krijgen, wellicht aan banden te leggen. De discussie over kindertal maakte zoveel emoties los dat hij werd geaborteerd voordat hij electorale schade kon veroorzaken. Natuurlijk werd het geloof erbij gehaald, het recht van de vrouw op zelfbeschikking en allerlei andere redenen waarom iedereen het recht heeft zich ongelimiteerd – als bloemen of als onkruid? - te vermeerderen.