Start een project met de Waterboxx® plant cocoon

In dit document vind je achtergrondinformatie over het met succes opzetten en uitvoeren van boomplant-projecten in woestijnen en/of in geërodeerde of rotsachtige gebieden. Alle vragen waarop de Waterboxx® en Growboxx® plant cocoon plant instructie geen antwoord geeft, worden behandeld in dit document.

De duurzaamheid en het productiemateriaal van de Waterboxx® plant cocoon

Van welk materiaal is de Waterboxx® plant cocoon gemaakt, en hoeveel weegt hij?

 • De Waterboxx® plant cocoon weegt 1.400 gram;
 • De Waterboxx® plant cocoon is gemaakt van polypropyleen, waaraan stoffen toegevoegd zijn om hem te beschermen tegen de zon en tegen grote temperatuurverschillen;
 • Meer informatie over gewicht, volume, verpakking en transport zijn te vinden in de webshop.

De Waterboxx® plant cocoon is gemaakt van polypropyleen. Hoe duurzaam is dat?

 • Het jaar van productie is te vinden op de onderkant van de Waterboxx® plant cocoon;
 • Na 10 jaar kunt u de Waterboxx® plant cocoon inleveren bij de distributeur. Hij zal ervoor zorgen dat de Waterboxx® plant cocoon gerecycled wordt.

Hoe betrouwbaar is de garantie die Groasis geeft op de Waterboxx® plant cocoon?

 • Onze garantiebepalingen bieden een zeer uitgebreide dekking omdat wij geloven in de hoge kwaliteit van de Waterboxx® plant cocoon. De garantiebepalingen kunt u hier vinden: Algemene voorwaarden.

Heeft de Waterboxx® plant cocoon onderhoud nodig?

 • U kunt de Waterboxx® plant cocoon gedurende 10 jaar gebruiken zonder dat daarvoor enig onderhoud nodig is. Til de box eenvoudig over de boom, en hij is klaar om opnieuw gebruikt te worden;
 • Voordat de Waterboxx® plant cocoon opnieuw gebruikt wordt, dient wel de lont vervangen te worden.

Welke bedreigingen en risico's zijn er verbonden aan het gebruik van de Waterboxx® plant cocoon?

 • Het is mogelijk dat wilde zwijnen de Waterboxx® plant cocoon vernielen. Tot nu toe heeft dit verschijnsel zich alleen voorgedaan in Spanje en Frankrijk. Vooralsnog is er geen afdoende oplossing voor dit probleem. Wel hebben we een mogelijke oplossing gesignaleerd in YouTube;
 • Tot nu toe zijn we nog geen problemen met mollen tegengekomen. Wel komt het voor dat wangzakratten zich soms onder de Waterboxx® plant cocoon vestigen. In dat geval zullen zij de wortels van de geplante boom opeten. Zie de aanwezigheid van dieren bij het gebruik van de Waterboxx® plant cocoon;
 • In de Waterboxx® plant cocoon vindt geen algengroei plaats;
 • Het kan gebeuren dat het deksel van de Waterboxx® plant cocoon door een zandstorm bedekt wordt met zand. Dit heeft echter geen nadelige invloed op het juist functioneren van de Waterboxx® plant cocoon;
 • Soms kan zich ijs vormen, maar dit heeft alleen tot gevolg dat het deksel los kan raken. Het deksel moet dan na de vorstperiode opnieuw vastgezet worden. De Waterboxx® plant cocoon ondervindt verder geen enkele schade;
 • Indien windsnelheden van 8 Beaufort of hoger niet ongebruikelijk zijn, raden wij aan windbeschermers te gebruiken om de Waterboxx® plant cocoon stevig in de grond te verankeren;
 • Diefstal of vandalisme kunnen mogelijk een probleem vormen, maar tot nu toe hebben we 100.000 Waterboxx® plant cocoon geplaatst in de openbare ruimte. Daarvan zijn er minder dan 100 gestolen, waarvan 60 op één locatie in Frankrijk. Van vandalisme hebben we tot nu toe nog geen last gehad tijdens het gebruik van de Waterboxx® plant cocoon in de openbare ruimte;
 • Soms volgen de planters de instructies niet correct op. Dit heeft een zeer sterke negatieve invloed op het overlevingspercentage. Training van en toezicht op de planters is daarom van essentieel belang;
 • Het gebruik van verkeerd plantmateriaal, of van materiaal van slechte kwaliteit, kan leiden tot extreem lage overlevingspercentages van minder dan 30%;
 • Plantmateriaal zonder houtige stam kan niet overleven in zeer warme gebieden.

Waar kunnen bomen op een waterbesparende manier worden geplant?

Kan ik de Waterboxx® plant cocoon in alle klimaatzones gebruiken?

 • De Waterboxx® plant cocoon kan in ieder klimaat gebruikt worden, hoe extreem of warm ook;
 • De Waterboxx® plant cocoon is bestand tegen temperaturen van -40 ⁰C tot +90 ⁰C, zonder daarvan schade te ondervinden;
 • De Waterboxx® plant cocoon kan gebruikt worden in gebieden met grote temperatuurverschillen;
 • De Waterboxx® plant cocoon maakt het mogelijk om het hele jaar door te planten, ongeacht het klimaat of de luchttemperatuur;
 • Wanneer de luchttemperatuur hoger is dan 40 ⁰C, is het het beste om te stoppen met planten met de Waterboxx® plant cocoon, en te wachten op een koelere periode;
 • Bij windsnelheden van Beaufort 8 en hoger bestaat de mogelijkheid dat de Waterboxx® plant cocoon wegwaait. We raden daarom aan, onder dergelijke omstandigheden windbeschermers te gebruiken. Deze worden niet standaard meegeleverd, maar zijn als optie leverbaar. 

Kan ik de Waterboxx® plant cocoon gebruiken op alle bodemtypes?

 • De Waterboxx® plant cocoon kan op ieder bodemtype gebruikt worden, inclusief rots;
 • De Waterboxx® plant cocoon kan gebruikt worden op hellingen, en moet horizontaal geplaatst worden;
 • De Waterboxx® plant cocoon kan geplaatst worden bij iedere bodemtemperatuur tot 40 ⁰C;
 • Wanneer de bodem zanderig is en minder dan 1% humus bevat, raden wij aan 15 liter compost toe te voegen en deze met de grond te mengen. Voor meer informatie, zie de plant instructie 'Handleiding';
 • Bij een rotsachtige of zanderige bodem, al dan niet gemengd met compost, raden wij aan om de kuil voor de Waterboxx® plant cocoon één dag van tevoren te graven, en 40 liter water toe te voegen. Voor meer informatie, zie de plant instructie 'Handleiding';
 • Indien de bodem bestaat uit zand met meer dan 3% humus, of uit klei of leem, adviseren wij om de kuil één dag van tevoren te graven, en 20 liter water toe te voegen;
 • Als het plantgebied een regenseizoen kent met meer dan 100 mm neerslag, kunnen de hierboven genoemde hoeveelheden verminderd worden met 0,2 liter voor iedere millimeter neerslag die boven de 100 mm verwacht wordt. Dit geldt alleen indien de Waterboxx® plant cocoon geplaatst wordt in de maand voorafgaande aan het regenseizoen, of gedurende de eerste helft van het regenseizoen;
 • Het capillaire hangwater is van invloed op de groeisnelheid, maar we houden er geen rekening mee tijdens het planten;
 • We houden wel rekening met de hoeveelheid capillair hangwater waar het gaat om de soorten/variëteiten die gekozen worden.

Is de Waterboxx® plant cocoon sterk genoeg om in woestijnen gebruikt te kunnen worden?

Aan het materiaal van de Waterboxx® plant cocoon zijn ter bescherming 4 verschillende stoffen toegevoegd. Deze stoffen bieden bescherming tegen schade die veroorzaakt kan worden door UV-straling, en door grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur. De lichtbestendigheid is getest met behulp van Xenon UV-A and UV-B-lampen. Om de weersbestendigheid (licht, temperatuur en relatieve vochtigheid) te testen, is de Waterboxx® plant cocoon geplaatst in een weerbox waarin deze omstandigheden gesimuleerd worden. De stoffen die bescherming bieden tegen UV-straling zijn toegevoegd overeenkomstig de voorschriften van BASF en CIBA. Bij het kiezen van de concentraties van de toegevoegde stoffen is als uitgangspunt genomen, dat de Waterboxx® plant cocoon gedurende 12 jaar bestand moet zijn tegen woestijnomstandigheden. Om deze reden heeft de Waterboxx® plant cocoon een verwachte levensduur van 10 jaar.

Wat is de verwachte levensduur van de Waterboxx® plant cocoon onder woestijnomstandigheden?

 • De Waterboxx® plant cocoon en de onderdelen ervan gaan ten minste 10 jaar mee;
 • Zoals u weet, wordt plastic na verloop van tijd onder invloed van licht minder buigzaam. U dient daarom voorzichtiger met de Waterboxx® plant cocoon om te gaan naarmate hij ouder wordt;
 • De plastic dop in de centrale opening gaat 3 jaar mee;
 • De lont moet ieder jaar vervangen worden.

Kan ik verwachten dat de Waterboxx® plant cocoon gebreken zal vertonen?

Wij zijn voortdurend bezig om de Waterboxx® plant cocoon op basis van praktijkervaringen verder te verbeteren. In principe zou u geen gebreken moeten tegenkomen. Mochten er toch gebreken aan het licht komen, en zijn deze veroorzaakt door ons, dan worden deze gedekt door onze garantiebepalingen. De Waterboxx® plant cocoon kan ieder jaar opnieuw gebruikt worden. Wel moet dan de lont vervangen worden.

Door ijsvorming kan het voorkomen dat het deksel losraakt. Het deksel moet dan opnieuw vastgezet worden. De Waterboxx® plant cocoon ondervindt daarvan verder geen enkele schade.

Het trainen van mensen voor het planten van bomen

Hoe train ik mensen om de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie te gebruiken tijdens het planten van de Waterboxx® plant cocoon?

 • Train het management en de opzichters. Daarvoor zijn drie dagen nodig;
 • Het is de taak van de opzichters om de planters het gebruik van de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie bij te brengen. Daarvoor is één dag nodig;
 • Indien u de Groasis capillair boor gebruikt, zult u de bestuurder van de tractor daarin moeten trainen. Daarvoor is één dag nodig;
 • U moet verder de vrachtwagenchauffeurs trainen, evenals de buschauffeurs en degenen die water aanleveren;
 • U moet degenen trainen die belast zijn met de kwaliteitscontrole van de plantwerkzaamheden;
 • Voor meer informatie, zie de plant instructie pagina's ''Handleiding''.

Kwaliteitseisen en het planten van meerdere bomen

Wat zijn de kwaliteitseisen waaraan jonge bomen moeten voldoen wanneer ik de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie gebruik?

Deze specificaties zijn van toepassing op woestijnachtige, zeer warme omstandigheden. Voor de omstandigheden van een tropisch regenwoud gelden andere specificaties:

 • Gebruik zaad, stekken of gekweekte planten van een betrouwbare leverancier;
 • Gebruik gezond plantmateriaal zonder ziektes;
 • De planten moeten in de kwekerij gedurende minimaal twee maanden afgehard zijn in de volle zon, voordat ze in het veld geplant worden;
 • Noordelijk halfrond: minimum stamdiameter op 10 cm hoogte voor de plantperiode oktober tot maart: 5 mm;
 • Noordelijk halfrond: minimum stamdiameter op 10 cm hoogte voor de plantperiode april tot september: 8 mm;
 • Zuidelijk halfrond: minimum stamdiameter op 10 cm hoogte voor de plantperiode april tot september: 5 mm;
 • Zuidelijk halfrond: minimum stamdiameter op 10 cm hoogte voor de plantperiode oktober tot maart: 8 mm;
 • Een maximumlengte van 20 cm is voldoende;
 • Snoei alle zijscheuten wanneer u de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie gebruikt bij het planten. Laat de hoofdknop intact;
 • De stam moet houtig zijn, mag niet 'vlezig' zijn;
 • De penwortel moet in verticale richting naar beneden groeien;
 • De wortel moet wit van kleur zijn.

Wanneer is het interessant om twee bomen in één Waterboxx® plant cocoon te planten?

Het planten van economisch interessante bomen met de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie:

 • Zodra blijkt dat het overlevingspercentage van economisch interessante bomen lager is dan 80%, adviseren wij een calculatie te maken van het verschil in kosten tussen het planten van twee bomen en slechts één boom;
 • Bereken het verlies aan inkomsten indien meer dan 20% na het planten blijkt te sterven, en het overlevingspercentage dus lager is dan 80%;
 • Als een bepaald percentage van de bomen gestorven is, maak dan een calculatie van de kosten van het herplanten van 20% één jaar jongere bomen;
 • Uit de calculaties zal blijken of het beter is twee bomen te planten in plaats van slechts één;
 • De ervaring heeft ons geleerd dat het overlevingspercentage zeer hoog is. Om die reden raden wij het planten van twee economisch interessante bomen in één Waterboxx® plant cocoon af gedurende het eerste jaar van het project.

Het planten van ecologisch interessante bomen met de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie:

 • Wanneer het doel van het planten ecosysteem-herstel is, is het raadzaam om een boom en een struik samen in één Waterboxx® plant cocoon te planten;
 • Het verdient de voorkeur om daarbij soorten te planten die ook in de natuur in elkaars nabijheid groeien, en waarvan bekend is dat ze een positief symbiotisch effect op elkaar hebben;
 • Als we 300 pionier bomen per hectare gebruiken, hebben we daarvoor slechts 150 Waterboxx® plant cocoon nodig, wat ecosysteem-herstel erg kosteneffectief maakt
 • Bij ecosysteem-herstel zijn de factoren 'tijd' en 'groeisnelheid' niet van belang. Het is daarom voldoende om 300 bomen per hectare te planten als we pionier bomen gebruiken.

Wat heb je nodig en hoeveel tijd is er nodig voor het planten van bomen?

Hoe plant ik Waterboxx® plant cocoon in het veld?

 • De kuil waarin de Waterboxx® plant cocoon geplaatst wordt moet 15 cm diep zijn;
 • Het plantgat voor de plant moet dieper zijn dan die 15 cm. De extra diepte is gelijk aan de lengte van de kluit;
 • De bodem onder de Waterboxx® plant cocoon en onder en naast de wortels moet intact blijven, mag dus niet verplaatst worden, dit om ervoor te zorgen dat het capillair systeem in de bodem niet beschadigd wordt;
 • De overloopopening van de Waterboxx® plant cocoon moet zich bevinden aan de noordkant, zodat de 8-vormige opening op de lijn oostwest ligt;
 • De oostwest richting van de opening in de Waterboxx® plant cocoon zorgt ervoor dat het zonlicht de plant kan bereiken in de vroege ochtend en de late avond, en geeft de plant schaduw tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur ’s middags;
 • De Waterboxx® plant cocoon dient horizontaal geplaatst te worden;
 • Wanneer windsnelheden van 8 Beaufort of hoger niet ongebruikelijk zijn, adviseren wij windbeschermers te gebruiken.

Wat heb ik nodig wanneer ik een Waterboxx® plant cocoon wil plaatsen?

 • Een grote schop of spade;
 • Een kleine schep;
 • Kompas;
 • Mes;
 • Snoeischaar;
 • Pincet (voor het doorhalen van de lont);
 • Een emmer voor water;
 • Een afvalemmer (alleen indien de planten gekweekt zijn in plastic zakken of potten);
 • Voor meer informatie, zie de plant instructie pagina's/links onder 'Handleiding'
 • Hoeveel tijd is er nodig voor het plaatsen van een Waterboxx® plant cocoon?

De tijd die nodig is voor het plaatsen van een Waterboxx® plant cocoon is afhankelijk van:

 • De kwaliteit en kwantiteit van het voedsel en water voor het personeel;
 • De kwaliteit van het management;
 • De logistiek van de organisatie;
 • De training van het personeel;
 • De kwaliteit van het personeel;
 • Het toezicht op het personeel;
 • De betaling van het personeel;
 • De wijze waarop het personeel betaald wordt (per uur of per geplante plant);
 • De kwaliteit van het gebruikte gereedschap;
 • De kwaliteit van de planten;
 • Het materiaal waarin de planten aangeleverd worden (potten, zakken of trays);
 • Het gewicht daarvan;
 • Het volume daarvan;
 • De begroeiing van het te beplanten gebied;
 • De temperatuur;
 • Zie de plant instructie pagina's 'Handleiding' waar het proces wordt toegelicht aan de hand van video's en foto's;
 • Iedere planter kan beschikken over een individuele instructie op zijn smartphone indien het management daarvoor kiest. The QR staat op de 'Download onze app' pagina op de website.

Hoeveel tijd is er nodig voor het maken van een kuil voor de Waterboxx® plant cocoon?

 • De snelheid waarmee kuilen gemaakt kunnen worden hangt af van het type bodem (zand = snel, rots = langzaam) en van de dichtheid van de aanwezige begroeiing (veel of weinig wortels);
 • Tractors kunnen veilig werken op hellingen tot 15⁰. Voor steilere hellingen is nog geen machine ontwikkeld;
 • Indien u economisch interessante bomen wilt planten in een gebied dat begroeid is met struiken, is het verstandig deze te verwijderen voordat u gaat planten;
 • Aan het eind van dit document vindt u informatie over het verschil in kosten tussen het handmatig maken van kuilen voor de Waterboxx® plant cocoon, en het gebruiken van de Groasis capillair boor voor het maken van de kuilen.

Is het beter om mulch of compost te gebruiken bij het planten met de Waterboxx® plant cocoon?

 • Voor wat betreft het aanbrengen van compost in de bodem: zie het item eerder in dit document. Indien de bodem moeilijk water vast kan houden, raden wij aan compost toe te voegen;
 • Wanneer u de Waterboxx® plant cocoon gebruikt, is het niet nodig rondom de box mulch aan te brengen;
 • Als er stenen beschikbaar zijn, plaats deze dan rondom de Waterboxx® plant cocoon: dit vermindert de verdamping, en heeft een stabiliserend effect op de bodemtemperatuur;
 • Wanneer de Waterboxx® plant cocoon weggehaald wordt, dient de grond rondom de boom bedekt te worden;
 • Stenen zijn daarvoor het meest geschikt;
 • De op een na meest geschikte bodembedekking is lichtkleurig stro of riet;
 • De op twee na meest geschikte bodembedekking is mulch;
 • De op drie na meest geschikte bodembedekking is los zand.

Start je eigen project met de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie

Hoe ontwikkel ik een Project Plan met de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie?

 • Schrijf het Project Plan;
 • Betrek daarbij alle belanghebbenden in het gebied;
 • Regel de financiering van het project;
 • Stel een team aan dat het project moet leiden;
 • Stel een tijdlijn op. Houd bij het maken van uw planning rekening met de tijd die nodig is voor het kweken van de planten in de kwekerij. Bomen die in de woestijn geplant worden, dienen minimaal 9 maanden tot 1 jaar oud te zijn;
 • Definieer de soort: gaat het om economisch of ecologisch interessante bomen;
 • Maak een keuze: de planten zelf kweken, of gekweekte planten kopen;
 • Ontwikkel een managementplan;
 • Stel een management flow chart op;
 • Maak een berekening van de benodigde hoeveelheid personeel, en trek ze aan
 • Stel een logistiek plan op voor het vervoer van de Waterboxx® plant cocoon vanaf de productieplaats naar de opslagruimte van de kwekerij;
 • Stel een logistiek plan op voor het vervoer van de Waterboxx® plant cocoon vanaf de kwekerij naar het plantgebied, voor de verdeling ervan ter plaatse, en voor de verwijdering ervan na een jaar;
 • Stel een logistiek plan op voor het vervoer van de mensen die de boxen moeten planten;
 • Stel een logistiek plan op voor het vervoer van uw planten van de kwekerij naar het veld;
 • Stel een organisatieschema op voor het in elkaar zetten van de Waterboxx® plant cocoon, het maken van de kuilen, het vullen van de kuilen met water, het planten van de bomen, en het opnieuw vullen met water;
 • Stel een logistiek plan op voor de aanvoer van het bij het planten benodigde water
 • Het is aan te raden om te overwegen de Groasis capillair boor te gebruiken voor het maken van de kuilen (aan het eind van dit document vindt u informatie over het gebruik van de Groasis capillair boor);
 • Tot nu toe is op geen enkele plaats gebleken dat de Waterboxx® plant cocoon langer dan een jaar nodig was. Stel daarom een plan op voor hergebruik van de Waterboxx® plant cocoon, ingaande in week 53 na de start van uw plantproject;
 • Stel een veiligheidsplan op.

Welke controles moet ik uitvoeren na het planten met de Waterboxx® plant cocoon?

 • Controleer het minimum waterniveau gedurende de droogste periode. Indien de temperatuur onder 35 ⁰C blijft, is het niet nodig de Waterboxx® plant cocoon opnieuw te vullen;
 • Soms groeien er kleine planten in de sifons. Deze moeten verwijderd worden;
 • Soms wordt het deksel bedekt door zand. Tot nu toe hebben we hiervan nog geen nadelige effecten opgemerkt. In principe vormt de box een bescherming tegen zand;
 • Indien er zich termieten bevinden in het gebied, controleer dan regelmatig op termietenaanvallen;
 • Als u zich bevindt in een gebied waar het kan vriezen, controleer dan na de winter de deksels. Het is mogelijk dat ze losgeraakt zijn, en opnieuw vastgezet moeten worden;
 • Gebruik een bodemthermometer om de bodemtemperatuur onder en naast de Waterboxx® plant cocoon te meten;
 • Gebruik dezelfde thermometer om de temperatuur van het water in de Waterboxx® plant cocoon te meten, en vergelijk deze met de luchttemperatuur;
 • Gebruik altijd een camera wanneer u de Waterboxx® plant cocoon plantages inspecteert;
 • Inspecteer de plantage(s) een keer per maand.

Kan ik de geplante bomen beschermen tegen schadelijke dieren wanneer ik de Waterboxx® plant cocoon gebruik?

 • Het al dan niet planten met de Waterboxx® plant cocoon heeft geen invloed op de schade die dieren mogelijk kunnen aanrichten;
 • Als u uw bomen wilt beschermen, ga dan eerst na welke diersoorten mogelijk een bedreiging vormen voor de bomen;
 • Ga daarna voor elk van die diersoorten na welke oplossingen daarvoor op de markt beschikbaar zijn;
 • Voor meer informatie, zie de aanwezigheid van dieren bij het gebruik van de Waterboxx® plant cocoon.