Geld verdienen met bomen? Met Groasis wordt het mogelijk

Is de Waterboxx® plant cocoon duur of niet? Het antwoord hangt af van de kosten ten opzichte van de te verwachten voordelen. Een auto gebruiken is duurder dan te voet gaan, maar in vele gevallen zijn de extra kosten aanvaardbaar in verhouding tot de extra voordelen van de auto. Daardoor verkiezen de meeste mensen een auto alhoewel op het eerste zicht een auto duurder is dan lopen.

Dezelfde redenering werkt voor de Waterboxx® plant cocoon. Op vruchtbaar land kan men zaden of bomen planten zonder er gebruik van te maken – de Waterboxx® plant cocoon kan nuttig zijn, maar zeker niet altijd even noodzakelijk. Vruchtbaar land kan gebruikt worden voor jaarlijkse gewassen die normaal een hoger investeringsrendement geven dan bomen. Dus in dit geval verkiezen we vruchtbare – en duurdere – grond voor deze soort gewassen. Dure grond zorgt ervoor dat je al hoge kosten hebt voordat je bomen hebt geplant. De hoge kapitaalskosten (kapitaal en interest) van een investering in grond voor een noodzakelijk lange termijn – vanaf het planten tot de oogst – maken het haast onmogelijk om een interessant of aanvaardbaar investeringsrendement te verkrijgen.

Hier kan de Waterboxx® plant cocoon een belangrijke rol beginnen te spelen. De Waterboxx® plant cocoon biedt flinke besparingen omdat de bak het toelaat bomen te planten op momenteel bijna waardeloze grond. Dat betekent dat het planten van bomen met de Waterboxx® plant cocoon veel goedkoper kan zijn dan het planten van bomen op dure grond zonder hulp van de Waterboxx® plant cocoon. Het voordeel van de Waterboxx® plant cocoon is zelfs drievoudig: de investering is lager; het investeringsrendement is hoger en het grootste deel van de waardevermeerdering komt in de vorm van vermogensaanwas (doorgaans niet belast of uitgesteld). Het veranderen van vrijwel waardeloze grond in waardevolle grond met de belofte van een aanwas van bomen – dat is een interessant voorstel en het maakt de initiële kost van de Waterboxx® plant cocoon eerder klein en onbeduidend.

Buiten deze evidente voordelen die de Waterboxx® plant cocoon daardoor reeds al zo’n interessante investering maken, zijn er nog meer minder evidente voordelen. De kost van de box (indien in zekere hoeveelheden aangeschaft) is ongeveer 10 Euro/boom (actueel $12.50). Omdat de Waterboxx® plant cocoon 10 maal kan hergebruikt worden, daalt de kost naar 1 Euro/boom. We zijn zelfs succesvolle tests aan het doen met het tweejaarlijks planten op hetzelfde land; daardoor kan de kost zelfs nog meer worden gedrukt (dwz. een stijgend investeringsrendement).

Indien je met succes zaden kan planten in de Waterboxx® plant cocoon in plaats van jonge boompjes, dan kan je de kosten nog meer drukken. De keuze van zaden versus ander plantmateriaal is zeer belangrijk. Gelieve volgende delen door te lezen (vb. Jonge boompjes, Plantmateriaal, enz.) om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen en om de juiste beslissing te kunnen nemen, aangepast aan je eigen situatie en omstandigheden. En zelfs indien je jonge boompje in plaats van zaden plant, dan nog kan je de hogere kost van een 2 tot 3 jarige boom vermijden, wat heden een typisch gebruik is. Je kan ook de nog goedkopere optie kiezen van een plant stek of een geharde plant gemaakt van cultuurweefsel. De besparing op de kosten van het planten kan meer als één Euro bedragen; dus het gebruik van de Waterboxx® plant cocoon is daardoor reeds een netto-plus operatie voor een winstgevend bedrijfsmodel.

Een ander groot voordeel van het gebruik van de Waterboxx® plant cocoon is dat je geen dure irrigatie systemen nodig hebt! De Waterboxx® plant cocoon is een unieke plantmethode die de ontwikkeling van de belangrijkste – en vaak over het hoofd geziene! – types van wortelsysteem bevordert: diep indringende kiemwortels in plaats van oppervlakkige secundaire wortels. Je spaart je dus meteen een grote investering uit van een irrigatie systeem, een ingewikkeld elektriciteitsnetwerk en je gebruikt geen dure externe energie. Water krijgt eindelijk een “marktprijs” in vele landen dat de aanzet zal geven om het gebruik ervan verantwoordelijk en duurzaam te maken.

Druppelirrigatie is niet zo efficiënt als de meeste mensen aannemen. Het jaarlijkse gebruik – gedurende het leven van elke boom – ligt bij ongeveer 1.500 liter (400 gal.) water per boom. Toen water nog “gratis” was, berekende niemand de kost ervan. Tegenwoordig wordt water schaarser en duurder. Tegen 2025 wordt verwacht dat elke kweker wereldwijd voor zijn waterverbruik in de productie zal moeten betalen.

De Waterboxx® plant cocoon gebruikt slechts éénmaal manueel, extern water! Eén keer 20 liter – alleen om de jonge boom een start te geven. Nu met de Waterboxx® plant cocoon beginnen te planten is daardoor uiterst intelligent – het betekent dat je tegen 2025 fruitproducerende bomen kan hebben zonder het gebruik van dure irrigatie. De Waterboxx® plant cocoon geeft zovele kostvoordelen dat zijn gebruik in de meeste gevallen kost neutraal is; en op lange termijn spaart het een enorm bedrag uit wat wederom leidt tot een verlaging in de productiekost van ons eten en hout. De Waterboxx® plant cocoon technologie is een totaal groeisysteem dat de mogelijkheid aanreikt voor een hoog investeringsrendement, duurzaamheid en een betekenisvolle bijdrage levert aan de voedsel-en bestaansmiddelenproblematiek van de wereld, problemen die we allen willen oplossen.

En daarmee komen we weer aan het punt waar we mee gestart zijn: is de Waterboxx® plant cocoon duur of niet? Je kent het antwoord! In de meeste gevallen is het interessanter om bomen te planten met de Waterboxx® plant cocoon op goedkope grond dan om bomen te planten zonder de Waterboxx® plant cocoon op duur land. Wij hebben de technologie - de gelegenheid wacht op jou. Veel geluk!