Is Moeder Aarde ten dode opgeschreven?

Een paar dagen geleden las ik een interview in de excellente krant The Guardian, waarin de Engelse wetenschapper Mayer Hillman een artikel had geschreven. Zijn pessimisme raakte me. Een van zijn quotes was: “we zijn gedoemd”. Hij zegt het met zo’n glimlach dat het even duurt voordat de woorden bezinken. “De uitkomst is de dood, en het is het einde van het meeste leven op deze planeet omdat we zo afhankelijk zijn geworden van fossiele brandstoffen. Er zijn geen middelen om het proces te keren dat de poolkappen laat smelten.” (*) Je kan het complete interview hier lezen.

Is het waar? Zijn we gedoemd? Mr. Hillman heeft overtuigende argumenten en als je het hele artikel zou lezen, zou je misschien wel geloven dat we het zijn.

Hoewel, de mensheid heeft meer gelegenheden meegemaakt waarin alles zo negatief leek dat we geloofden dat het einde nabij was. Denk hierbij aan de hongersnoden in de 13e eeuw, de epidemieën in de 14e eeuw, of de twee rampzalige wereldoorlogen in de 20ste eeuw. Mijn vader was 10 toen de Tweede Wereldoorlog begon en hij heeft me meerdere malen verteld dat hij zijn leven begon met de gedachte dat armoede en oorlog het enige zou zijn wat hij zou kennen. Vanaf zijn 15e tot zijn overlijden op 84-jarige leeftijd heeft hij niets anders meegemaakt dan vrede en welvaart.

Hillman noemt vele problemen, maar laten we ons focussen op wat hij het meest belangrijk noemt: het stijgen van de temperatuur van de atmosfeer die wordt veroorzaakt door de CO2-emissies van de mens. Hij gelooft dat het niet meer omgekeerd kan worden. Hij zegt: “Er zijn geen manieren om het proces te keren”.

Iedere lezer van deze blogs weet dat het niet waar is. We kunnen het stijgen van de CO2-emissies in de atmosfeer omkeren, als we het willen. De CO2-emissies die wij samen uitstoten liggen rond de 30 miljard ton per jaar. Als het Parijsakkoord COP21 succesvol is, dan stijgt de hoeveelheid CO2 niet verder, maar neemt het langzaam af. Hoewel, afgelopen week las ik een alarmerend artikel waarin stond dat voor de eerste keer in de geschiedenis de concentratie CO2 een niveau had bereikt van 410 ppm, wat betekent dat COP21 niet goed genoeg is om de CO2 levels in de atmosfeer te doen dalen. Misschien daalt het niet omdat de wereldbevolking snel stijgt en men weet dat het stijgen van de CO2-emissies proportioneel gelijk staat aan een stijgende wereldbevolking. Dit suggereert dat zolang we afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, de emissie van de mensheid op zijn minst rond de 30 miljard ton CO2 per jaar zal zijn.

Kunnen we dan echt niet het proces omkeren van de stijgende CO2 concentratie in de atmosfeer?

De eerste vraag is: hebben we een instrument dat onze lucht kan filteren van de CO2-emissies? Het antwoord is een simpele ‘’Ja’’. We kunnen een instrument gebruiken dat wordt gemaakt door de natuur zelf: de boom. Je zal zien dat het niet een statement van mij is. Het is bewezen bij de onderstaande video van NASA.

NASA heeft de CO2 concentratie in de atmosfeer van de aarde gefilmd met satellieten. Wanneer de concentratie te hoog is, wordt de atmosfeer rood in de video. Je kan zien dat wanneer de lente start, en bomen hun bladeren beginnen te krijgen en de fotosynthese begint, de concentratie aanzienlijk daalt. Zo veel dat de overconcentratie van CO2 moleculen volledig wordt afgebroken door bomen. In de video begint de lente op 1:15, en op ongeveer 1:25, wanneer juni begint, is er geen overconcentratie meer. Wanneer oktober begint, begint de overconcentratie weer omdat de fotosynthese stopt. Deze video laat duidelijk zien dat bomen een van de beste – zo niet het beste – instrument is om klimaatverandering tegen te gaan zolang we fossiele brandstoffen nodig hebben voor onze energiebehoeftes.

De tweede vraag is: hebben we voldoende ruimte beschikbaar om op een grote schaal bomen te planten zodat alle CO2 vervuiling ontbonden kan worden? Dit antwoord is meer gecompliceerd. Volgens het World Resource Institute zijn er 5 miljard hectaren aan woestijnen op de wereld, waarvan 2 miljard hectare (5 miljard acre) beplant kan worden, maar vandaag de dag niet gebruikt worden. De mensheid zou hier bomen kunnen planten. Deze 2 miljard hectare zijn geërodeerd door de invloeden van de mens en met de technologieën uit de 20ste eeuw – zoals druppelirrigatie – zouden we hier bomen kunnen planten, maar zouden we al onze zoetwatervoorraden hiervoor moeten benutten. Het zou daarnaast te duur zijn om dit te implementeren op een grote schaal om zo onze doelstelling te behalen. We hebben dus een betere oplossing nodig voor onze plantuitdaging.

De derde vraag is: is het gebied groot genoeg om het probleem op te lossen? Het antwoord is een “Ja”. Een hectare met bomen breekt ongeveer 15 ton CO2 af per jaar, dus als we deze 2 miljard hectare kunnen herbebossen kunnen we de 30 miljard ton van door de mens uitgestoten CO2-emissies ‘neutraliseren’. De CO2 concentratie in de atmosfeer zal niet meer verder stijgen, en klimaatverandering kan gestopt worden. Als we meer dan de 2 miljard hectare kunnen beplanten kunnen we zelfs onze vroegere CO2-emissies ontbinden en de algehele concentratie laten zakken.

Het probleem is dus hoe moeten we de gedegradeerde grond moeten beplanten, waar sprake is van een gebrek aan water en een slechte bodemkwaliteit heeft.

Sinds 2003 heb ik mijn leven gewijd aan het vinden van de oplossing van dit probleem. De afgelopen 15 jaar heb ik hard gewerkt aan het ontwikkelen van de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie, die nu klaar is om wereldwijd verkocht te worden. De technologie biedt de unieke ‘Triple 90 Benefits’: het is 90% goedkoper dan druppelirrigatie, het verbruikt 90% minder water dan druppelirrigatie en het biedt een 90% overlevingspercentage. Het plantprobleem is dus opgelost.

Met een technologie die werkt, wat we hebben laten zien in 42 landen over de wereld, heb ik The Treesolution geschreven in 2008: keer klimaatverandering om door bomen te planten op basis van een winstgevend businessmodel.

Hoeveel het kost? Hier wordt het interessant: De Treesolution kost niets. Je doet een investering van minder dan €2.500 per hectare om productieve bomen te planten en het zal jaar na jaar inkomsten genereren. Deze productieve bomen die zorgen voor voedsel (fruit/noten), medicijnen, veevoer, hout, olie, honing etc., zal zijn investering terugverdienen, inkomsten generen, banen en welvaart creëren. We hebben tot dusver 70 verschillende productieve boomsoorten geïdentificeerd die gebruikt zouden kunnen worden.

Politieke besluiten zijn gebaseerd op wetenschap. Ik heb twee getalenteerde wetenschappers uit Nederland gevraagd of zij een complete wetenschappelijke visie konden schrijven over de Treesolution, die je hier kunt downloaden. Het document is misschien niet makkelijk om te lezen, maar de uitkomst is hartverwarmend: vanuit een wetenschappelijk oogpunt is de Treesolution een haalbare en betaalbare oplossing om alle CO2 die geproduceerd is uit fossiele brandstoffen uit de atmosfeer te verwijderen tijdens de overgangsperiode in de eenentwintigste eeuw, wanneer we overstappen van fossiele brandstoffen naar alternatieve energiebronnen.

Toen ik begon aan deze reis, als een voormalig tulp- en lelieveredelaar, voelde ik dat het mogelijk was om een methode te ontwikkelen om geërodeerde gebieden te beplanten op een waterbesparende manier, zodat we deze grond weer productief kunnen maken. Het heeft me 15 jaar gekost om de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie te ontwikkelen en te perfectioneren, dus ik heb dit doel bereikt. Ik geloof er heilig in dat de innovatiekracht van de mens alle andere problemen kan oplossen die misschien nu nog onmogelijk blijken te zijn. Ik ben er zeker van dat Mr. Mayer Hill geen gelijk heeft: we kunnen het proces omkeren! Moeder Aarde is niet gedoemd.

Ik zou je willen vragen om het bericht van de Treesolution te verspreiden. Laten we het idee niet accepteren dat Moeder Aarde gedoemd is. Er is een oplossing beschikbaar die vrijwel geen geld kost, maar voedsel genereert, inkomen, werk en welvaart: de Treesolution.

Je kunt ook zelf aan de Treesolution werken: A Green Musketeer plants one tree per year. Als je geen ruimte hebt om een boom te planten, laat anderen het dan voor je doen: je kunt hier een boom doneren. Word daarnaast lid van onze Green Musketeer groep op Facebook!

Laten we de wereld groener maken, water besparen, voedsel produceren, welvaart creëren en dat alles met de Treesolution!

Pieter Hoff

Green Musketeer

(*) Verwijzing The Guardian