Hoe burgers voor de gek worden gehouden wanneer het gaat over klimaatverandering

De CO2-concentratie in de atmosfeer is gestegen van 280ppm naar 410ppm sinds de industriële revolutie. Dit is een meetbaar feit en we hoeven hier ook niet over te discussiëren. Daarom is de discussie of klimaatverandering wel of niet bestaat ook niet eens nodig. Als we er namelijk voor kunnen zorgen dat de CO2-concentratie weer daalt naar 280ppm, dan zijn de risico’s en gevolgen van klimaatverandering weg als CO2 de oorzaak daarvan is. Toch?

Wat we in tegenstelling zien is dat overheden, bedrijven, belanghebbenden, wetenschappers en zogenaamde specialisten de burgers iedere dag weer voor de gek houden. Met het resultaat dat er allerlei soorten maatregelen worden opgelegd aan burgers. Deze leiden tot enorme en onnodige kosten zonder dat zij ook maar enig effect hebben op de CO2-concentratie in onze atmosfeer.

De Nederlandse overheid had een heel jaar nodig om de klimaatovereenkomst te ondertekenen met diverse belangengroepen. Ondanks onze democratische maatschappij is de burgers niet gevraagd om haar mening. Zij zijn namelijk alleen maar nodig om voor deze overheidsbeslissingen te betalen. De hele overeenkomst is gericht op het verlagen van de CO2-uitstoot. Dit wordt ook wel reductie genoemd. Maar als CO2 werkelijk leidt tot klimaatverandering, dan helpt reductie hier niet tegen. Hoewel er minder CO2 wordt uitgestoten betekent reductie alleen maar dat de concentratie CO2 in de atmosfeer minder snel stijgt. De volgende grafiek laat het je zien: 

20181224 Climate change will become reality less rapid but it will be our future

Klimaatverandering gebeurt dan misschien minder snel, maar het zal hiermee niet gestopt worden. Om deze redenen hebben we nu ook de discussies of de temperatuur zal stijgen op aarde met 1.5°C of 2°C wanneer we reduceren met ‘x’ hoeveelheid. Dit betekent dat de beslissingsnemers zelf ook wel weten dat een reductie van de CO2-uitstoot niet de juiste oplossing is om klimaatverandering te voorkomen. Als CO2 hier natuurlijk de oorzaak van is.

Iedere dag stoten we meer CO2 uit dan dat onze aarde kan ontbinden en de CO2-concentratie stijgt gestaag door. Dit betekent dat burgers worden misleid. Reductie is geen remedie, maar het is een uitstel van een mogelijke catastrofe.

Betekent dit dat reductie niet nodig is? Nee. Reductie is zeker nodig, maar het is alleen effectief als de uitstoot van CO2 gelijk staat aan de CO2 ontbindingscapaciteit van onze planeet.

Dit leidt tot een tweede probleem: we stoten niet alleen te veel CO2 uit – de stijging van 280ppm naar 410ppm bewijst dit – we vernietigen tegelijkertijd een van de meest belangrijke instrumenten van onze aarde die de CO2-concentratie weer kan laten dalen, namelijk: bomen. Ieder jaar ontbossen we 12 miljoen hectares met bossen. Dit betekent dat ondanks het feit dat we minder CO2 uitstoten in onze atmosfeer door middel van reductie, de CO2-concentratie hoe dan ook zal stijgen doordat we het belangrijkste instrument – de boom – steeds weer blijven kappen. Deze vernietiging kan door onszelf worden beïnvloed.

De conclusie is helder: de strategie die is gekozen bij het UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) – om de CO2-uitstoot te reduceren – is niet voldoende om ons te beschermen tegen klimaatverandering als de stijgende CO2-concentratie de oorzaak hiervan is.

Er is maar één oplossing waarmee de mensheid deze concentratie echt kan laten dalen: meer bomen planten.

Het laten dan van de CO2-concentratie in onze atmosfeer is goedkoop en simpel. Een boom ‘eet’ CO2 uit de lucht door middel van fotosynthese. Hij haalt CO2-moleculen uit de lucht en ontbindt ze in C-atomen (koolstof) en O2-atomen (zuurstof). De zuurstof wordt teruggegeven aan de atmosfeer en wij hebben dit nodig om te kunnen leven. De boom gebruikt koolstof om hout, voedsel en humus te maken.

Hier zijn de cijfers: ieder jaar stoten we 34,5 miljard ton CO2 uit die wordt gevormd bij het verwerken/verbranden van fossiele brandstoffen. Bomen ontbinden 15 ton CO2 per hectare per jaar. Als we 2,3 miljard hectare grond beplanten met bomen, dan zijn we in staat om alle CO2 die wordt veroorzaakt door fossiele brandstoffen te ontbinden. Als we meer bomen planten dan kunnen we zelfs onze historische uitstoot verminderen!

Als we kijken naar wat bomen voor ons kunnen doen, dan zien we dat:

  1. Wanneer we een gebied met bomen planten dat evenveel CO2-moleculen kan ontbinden als dat wij uitstoten, dan stoppen we de stijging van de CO2-concentratie.
  2. Wanneer we een gebied met bomen planten dat meer CO2-moleculen kan ontbinden dan dat wij uitstoten, dan kunnen we de CO2-concentratie in de atmosfeer laten dalen.

Conclusie:

  1. Reductie van de CO2-uitstoot – wat het huidige beleid is van overheden en belangengroepen – zorgt niet dat de CO2-concentratie in de atmosfeer wordt verlaagd, maar het vertraagt de stijging.
  2. De boom is het enige instrument dat de mensheid heeft om deze concentratie te laten dalen naar een niveau van 280ppm.
  3. De boom is het enige instrument dat de mensheid heeft om klimaatverandering te stoppen als een hoge CO2-concentratie hier de oorzaak van is.

Ik kwam tot deze conclusies toen ik mijn boek ‘De Treesolution’ aan het schrijven was. Daarom wilde ik graag deze gedachten met jou delen. Als je hier meer over wilt weten, download dan het boek gratis op www.thetreesolution.com. Het boek is beschikbaar in het Engels en Spaans.

Mijn volgende blog gaat over het verschil in de kosten tussen de Treesolution en het CO2-reductie beleid. Je zult verstelt staan omdat de Treesolution niet alleen maar inkomen en banen creëert, maar ook veel welvaart en nog veel meer! Je verdient geld in plaats dat het geld kost. Belastingen kunnen verlaagd worden in plaats van stijgen. In plaats van te lijden onder het reductiebeleid dat ons wordt opgelegd, kunnen we allemaal genieten van een betere wereld als we de Treesolution implementeren om klimaatverandering te helpen voorkomen.

Pieter Hoff
Green Musketeer