8. Weggegooid geld?

Achtste blog, 21 februari, 2019

Stel je eens voor dat alle wetenschappers ongelijk hebben, en dat klimaatverandering toch niet door de hoge CO₂-concentratie van 410ppm wordt veroorzaakt? Stel dat klimaatverandering net zo zeker bestaat als Sinterklaas, maar dan een die je geen cadeautjes geeft, enkel de roe. Stel je eens voor dat we al die honderden miljarden in onderwijs, gezondheidszorg, innovatie van nieuwe fossiele brandstoffenvrije energie, armoedebestrijding en allerlei andere zaken hadden kunnen investeren, in plaats van in windmolens, CCS (Carbon Capture and Storage, zie mijn vorige blog) en andere dure, onnuttige, technologieën. Wat zouden we onze wereld daardoor verbeteren!

Of, stel je eens voor dat alle wetenschappers wel gelijk hebben en dat we inderdaad de CO₂-concentratie omlaag moeten brengen maar dat we toch goed onderwijs, goede gezondheidszorg, nieuwe energiebronnen en minder armoede willen. Zouden we dat niet kunnen bereiken door slimmer te zijn? 

Ja dat kan zeker, maar hier zitten sommige ‘klimaatdeskundigen’ ons in de weg. In sommige kringen van klimaatdeskundigen wordt daarvoor het woord ‘aflaat’ gebruikt. Voor hen is ‘reductie’ de Heilige Graal geworden. Men wil persé dat we stoppen met het verbruik van fossiele brandstoffen, en men wil persé dat we het probleem in Nederland oplossen, en het maakt niet meer uit wat dat kost. Dus wordt er bespaard op onderwijs, gezondheidszorg, innovatie, armoedebestrijding en allerlei andere zaken die nodig zijn om het leven aan de onderkant van de samenleving dragelijk te houden. Daarentegen wordt er ‘geïnvesteerd’ in windmolens en CCS om ons te redden van de mogelijke klimaatverandering. Maar denk je dat het voor de CO₂-concentratie echt uitmaakt of we een CO₂ molecuul binnen of buiten de grenzen van Nederland uit de atmosfeer halen? Daarom moeten we ons afvragen of ‘investeren’ hier geen synoniem is voor ‘weggooien’.

We zouden eigenlijk samen moeten zoeken naar oplossingen die geld opleveren in plaats van geld kosten. Waarom doen we dat niet? Lees in de volgende blog over ‘De territoriale CO₂ limitatie’ die welvaartsgroei voorkomt.

Pieter Hoff
Green Musketeer


Achtergrondinformatie

Het IPCC (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft op 8 oktober 2018 een noodoproep aan alle landen gedaan om de CO₂ uitstoot met minstens 50% te beperken per 2030. Nederland wil daar door middel van een Klimaatakkoord aan voldoen. Pieter Hoff is van mening dat het Klimaatakkoord flankerend beleid nodig heeft om in 2030 op 0% CO₂ uitstoot te komen en dat dit flankerend beleid tegelijkertijd veel efficiënter, beter en goedkoper kan worden uitgevoerd dan met de huidige voorstellen.