7. Carbon Capture and Storage (CSS)

Zevende blog, 20 februari 2019

Carbon Capture and Storage, of ook wel CCS, is het speeltje van een paar bedrijven die met een extreem dure technologie CO₂ uit de verbrandingsgassen – o.a. van energiecentrales - willen filtreren en vervolgens willen opslaan in ondergrondse leeggezogen velden van fossiele brandstoffen. De technologie staat nog in de kinderschoenen – ze is nog in de demonstratiefase – en is zo duur dat uitsluitend de grootste bedrijven ter wereld deze kunnen ontwikkelen. Omdat het resultaat zo onzeker is vragen zij enorme subsidies – denk aan miljarden – van de overheid (van U dus) om de technologie verder te ontwikkelen. Het komt er op neer dat de burger het onderzoek en de ontwikkeling betaalt voor een ballonnenblaas technologie die de grote bedrijven denken nodig te hebben om hun eigen CO₂ emissies op te lossen. En wat gebeurt er trouwens als die ballonnen ooit barsten?

Het Planbureau voor de Leefomgeving schat dat het Nederlandse Klimaatakkoord jaarlijks tussen de 20 tot 25 miljard euro gaat kosten. Dat is rond de 3.000 euro per huishouden per jaar. Een aanzienlijk deel van die kosten gaat op aan CCS technologie. Als de plannen van het Klimaatakkoord doorgaan, betalen we straks enorm veel geld voor iets dat de natuur gratis oplost middels fotosynthese (zie bijvoorbeeld mijn voorgaande blog: Het wonder van de boom).

CCS is niet alleen duur omdat de techniek zo ingewikkeld is. Het is ook duur omdat voor het hele zuiveringsproces en transport enorm veel extra energie nodig is: het energieverbruik (en daarmee de warmte uitstoot) gaat rond de 20% omhoog. Men noemt dit de ‘efficiency penalty’.  CCS is dus een goudmijn voor de exploitanten ervan: eerst miljarden subsidies voor de ontwikkeling ontvangen en vervolgens met die technologie de gasleveranties met 20% verhogen. Onze gasvoorraad is niet oneindig, en nu willen we het resterende gas dus 20% sneller gaan verbranden zodat we de vrijgekomen CO₂ ergens onder de grond op kunnen slaan?

In het boek The Treesolution kunt u veel meer informatie over CCS vinden. Bedenk dat we het Klimaatakkoord sluiten om onze samenleving los te weken van het verbruik van fossiele brandstoffen - met als doel de CO₂ uitstoot naar nul te brengen. Vervolgens zorgt de CCS lobby ervoor dat CCS in het Klimaatakkoord staat en we 20% meer brandstoffen verbruiken. Vindt u dit logisch, of worden we voor de gek gehouden? En kan het ook op een andere manier? Jazeker, volg mijn blogs om te leren hoe, en verspreid de boodschap. De titel van de volgende blog is 'Weggegooid geld?’.

Pieter Hoff
Green Musketeer 


Achtergrondinformatie

Het IPCC (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft op 8 oktober 2018 een noodoproep aan alle landen gedaan om de CO₂ uitstoot met minstens 50% te beperken per 2030. Nederland wil daar door middel van een Klimaatakkoord aan voldoen. Pieter Hoff is van mening dat het Klimaatakkoord flankerend beleid nodig heeft om in 2030 op 0% CO₂ uitstoot te komen en dat dit flankerend beleid tegelijkertijd veel efficiënter, beter en goedkoper kan worden uitgevoerd dan met de huidige voorstellen.