5. De windmolen

Vijfde blog, 8 februari 2019

De windmolen is een uitvinding van de Middeleeuwen. Gaan we daarmee ons 21ste-eeuwse energie probleem mee oplossen? Laten we wat onderzoek doen.

Op dit moment staat in Rotterdam de grootste windmolen van Nederland. Hij heeft een vermogen van 10 MW. Als men in Nederland windmolens plaatst, wordt er om indruk te maken altijd bij vermeld voor hoeveel huishoudens die molen energie levert. Het is de ronddraaiende viagra-oplossing voor het energie probleem. Als hij draait, geeft hij een beetje energie. Maar als hij stilstaat, produceert hij niets. In dit geval produceert deze molen - als hij draait - voor ongeveer 8.000 huishoudens energie. Dat lijkt veel, maar het staat pas in een juist perspectief als we er vrachtauto’s en bussen bijhalen. Deze grootste windmolen van Nederland, die zo’n EUR 8 miljoen kost om te plaatsen, produceert evenveel energie per jaar als 20 vrachtauto’s per jaar verbruiken.  Laat dat even bezinken.

In Nederland zijn er 150.000 vrachtauto’s en bussen, groot en klein. In 2017 was de hoeveelheid geproduceerde energie van alle 2.041 windmolens in Nederland 6869 GWh. Dat staat gelijk aan het gemiddelde jaarverbruik van 6.800 vrachtauto’s/bussen. Als de gemiddelde energie productie van de windmolens in Nederland gelijk blijft, zouden we voor de resterende 143.200 vrachtauto’s en bussen nog eens 42.981 molens nodig hebben. De windmolen in Rotterdam kost dus 8 miljoen euro, dat is zo’n 400.000 euro per vrachtauto.  Voor alle 150.000 vrachtauto’s en bussen kost dat ons land dus al ruim 60 miljard (!) euro. De batterij set per vrachtauto zal ook zeker zo’n 200.000 euro gaan kosten, dat is nog eens 30 miljard euro erbij. Dit zijn enorme bedragen, terwijl de opgewekte energie bij lange na niet voldoende is voor de huidige behoefte. En als we aan de huidige behoefte willen voldoen, waar gaan we die 42.981 extra windmolens plaatsen?

Daarnaast verbruiken niet alleen de vrachtauto’s en bussen energie, maar hebben we ook nog fabrieken, vliegtuigen, schepen, huishoudens, 7 miljoen elektrische auto’s (als het Klimaatakkoord werkelijkheid zou worden) enzovoort die energie verbruiken. Om die CO₂ uitstoot te neutraliseren en de fossiele brandstoffen door windmolens te laten vervangen, moeten er nog minstens honderdduizenden windmolens bijkomen.

Interessant is ook dat we de energie nog niet goedkoop kunnen opslaan. Dat betekent dat we evengoed gasgestookte centrales op stand-by nodig hebben - met dezelfde capaciteit - voor als het niet waait. Dubbele kosten dus.

Omdat windmolens nauwelijks energie produceren, enorm duur zijn per geproduceerde kWh en we daarnaast nog back-up energiecentrales moeten aanhouden, gaan onze energie prijzen enorm omhoog, terwijl de CO₂-uitstootvermindering per geïnvesteerde euro vrijwel nihil is. Ik vraag me zelfs af of windmolens voldoende energie produceren om zichzelf CO₂ neutraal te reproduceren als je de energiebalans van de mijnbouw, het ijzererts smelten, alle transport, het produceren, plaatsen, onderhoud et cetera meerekent. Men noemt dit de ‘full cycle life cycle emissions’ analysis. Wellicht is er een lezer die dit kan berekenen en mij gerust kan stellen?

Tenslotte doden windmolens tientallen miljoenen vogels en zoals recent onderzoek aantoont miljarden insecten, vlinders en vleermuizen. Ze staan in de weg.

Gaat de windmolen dus klimaatverandering voorkomen? Houden we onszelf niet voor de gek met deze Middeleeuwse technologie? Kan het niet op een andere manier? Jazeker, volg mijn blogs om te leren hoe, en verspreid deze boodschap. De titel van de volgende blog is ‘Boodschap van Nederlands mooiste boom aan de mensheid’.

Pieter Hoff
Green Musketeer


Achtergrondinformatie

Het IPCC (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft op 8 oktober 2018 een noodoproep aan alle landen gedaan om de CO₂ uitstoot met minstens 50% te beperken per 2030. Nederland wil daar door middel van een Klimaatakkoord aan voldoen. Pieter Hoff is van mening dat het Klimaatakkoord flankerend beleid nodig heeft om in 2030 op 0% CO₂ uitstoot te komen en dat dit flankerend beleid tegelijkertijd veel efficiënter, beter en goedkoper kan worden uitgevoerd dan met de huidige voorstellen.