27. De brandende amazone en de hypocrisie over het beschermen van de natuur

27ste blog, 29 maart 2019

Elke dag lezen we in het nieuws dat de Amazone brandt, of zoals anderen zeggen wordt verbrand. Kostbare bomen sterven door bosbranden of worden gekapt. Plots heeft iedereen hier een mening over. Presidenten en wereldleiders bekritiseren de politiek in Brazilië. Lees hier wat ik ervan vind!

 

De brandende Amazone en de hypocrisie over het beschermen van de natuur

In april van dit jaar was het de eerste keer in mijn leven dat ik 's ochtends geen spreeuw hoorde zingen. Deze stilte was zo vreemd, dat ik wakker werd met een schok. Toen ik besefte dat de stilte me wakker maakte, voelde ik me ongelooflijk verdrietig.

Een paar jaar geleden besloot het stadsbestuur van de stad waarin ik woon, langzaam maar gestaag - op een manier die de inwoners niet zouden opmerken - alle struiken te verwijderen en te vervangen door gras. Ze kappen ook veel bomen. Ze verkopen elk laatste stukje groen - waar we vroeger konden wandelen en genieten van de natuur - aan projectontwikkelaars die lelijke huizen of flatgebouwen bouwen. Geld spreekt in onze stad, terwijl onze vogels tot zwijgen worden gebracht.

Toen kwam juni. Sinds ik hier woon - al 15 jaar - heb ik altijd veel gierzwaluwen gehoord. Weet je, die vogels die 10 maanden per jaar vliegen? Nogmaals, er was een stilte. Door de manier waarop de projectontwikkelaars onze moderne gebouwen bouwen, kunnen vogels geen nesten onder de goten bouwen. De ontwikkelaars willen ook helemaal geen vogels zoals mussen, spreeuwen, zwaluwen, gierzwaluwen of spreeuw.

In juli realiseerde ik me dat er nog maar heel weinig bijen en vlinders in de stad zijn. Ik weet niet waarom, maar bijna alle bloemen worden verwijderd uit de resterende groene ruimtes. Overal is gras, gras, gras. Zodra bloemen in het gras proberen te groeien, arriveert de WVS om ze neer te maaien. Het groen- en natuurbeleid van mijn stad kunnen we gerust betitelen als ecocide.

Groene woestijn

Mijn stad ziet er groen uit, maar in feite is het een groene woestijn: er is geen habitat voor vogels, vlinders of bijen. We hebben wat dieren. We hebben "vliegende ratten" zoals duiven en kraaien. We hebben ook muizen en echte ratten. Veel van hen eten het afval dat zoveel mensen op straat weggooien. Het zingen van de kraaien klinkt als het geluid van de dood. Hollywood-films gebruiken het geluid van een kraai als er een enge scène is waar de dood op de loer ligt. Nou, de dood van de natuur loert inderdaad in mijn stad. Dit fenomeen gebeurt niet alleen in mijn stad, het is een bewuste ecocide die over de hele wereld plaatsvindt.

In 2006 arriveerde een beer in Duitsland, de eerste in 170 jaar. Hij werd binnen enkele weken neergeschoten, omdat de beer wat schapen doodde. In 2018 keerde de eerste wolf na 140 jaar terug naar Nederland. De directeur van ons Nationaal Park 'Hoge Veluwe' wil nu het recht hebben om op de wolven te schieten, zodat hij zijn schapen en moeflons kan beschermen ...

Brandende Amazone

Elke dag lezen we dat de Amazone in brand staat. Ik walg van deze ecocide in Brazilië, maar de wereld is ongelooflijk hypocriet als we dit veroordelen. Europa en de Verenigde Staten hebben het grootste deel van hun oerbossen in de afgelopen 500 jaar verwijderd en gesubsidieerde monoculturen van maïs, tarwe en suikerbieten gecreëerd.

Als onze steden struiken, bomen en vogels hebben verwijderd, als onze landbouw bossen en dieren in het wild heeft verwijderd, waarom hebben we dan het morele recht om Brazilië te weigeren hetzelfde te doen? Moeten we geen gelijke regels toepassen: als Brazilië volgens ons het Amazone-regenwoud moet onderhouden, moeten we dan niet verplicht zijn om onze bossen en dieren in het wild te herstellen? Laten we nu niet hypocriet zijn.

De Treesolution

Elke dag komt er geweldig nieuws: de ‘Treesolution’ versnelt in een onvoorstelbaar tempo. Ik heb een paar berichten geselecteerd die ik vorige week heb gelezen:

1) Nieuw-Zeeland gaat een miljard bomen planten;

2) India plant 21 miljoen hectare aangetast land met bomen;

3) India staat de particuliere sector toe om aangetaste bossen te herstellen;

4) Ethiopië gaat 4 miljard bomen planten.

Toen ik in 2008 mijn boek The Treesolution schreef, had ik niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren. Nu is het zo - en het vervult me ​​met plezier. Deze ontwikkeling biedt tegenwicht aan enkele van de slechte gevoelens die ik heb over het verdwijnen van de natuur in onze steden en op het platteland. Ik ben er zeker van dat, als we de Treesolution op wereldwijde schaal kunnen implementeren, we het voor het einde van deze eeuw voor elkaar krijgen en ons klimaat in balans hebben gebracht.

Laten we aan de slag gaan, we moeten bossen sneller aanplanten dan anderen ze verbranden!

Pieter Hoff

Groene Musketier