25. Is Pieter Hoff de Don Quichot van de 21ste eeuw?

25ste blog, 16 maart 2019

De Nederlandse regering geeft kapitalen uit aan subsidies voor de ‘reductie’ van CO₂ uitstoot. Zoals u nu inmiddels begrijpt is deze ‘reductie’ weliswaar een reductie van de uitstoot, maar geen reductie van de concentratie van CO₂ in de atmosfeer. Die gaat nog steeds – weliswaar vertraagd – omhoog. Als je de uitstoot met 49% verlaagt, komt er nog steeds 51% CO₂ bij in de atmosfeer. Nederland subsidieert dus allerlei zaken met de bedoeling klimaatverandering tegen te gaan die niet werken tegen klimaatverandering.

Het enige instrument dat de mensheid daadwerkelijk beschikbaar heeft om de CO₂ concentratie in de atmosfeer te laten dalen – de boom – is door de Nederlandse overheid uitgesloten. Je kan het bijna niet geloven, maar het staat echt letterlijk in de voorwaarden van deze subsidie:

Wat mag u niet doen binnen dit onderdeel

  • projecten die zich richten op tijdelijke opslag of permanente opslag van CO₂ op land (wat trouwens een onzin: de boom slaat een groot deel van de C op in de grond in de vorm van humus en de O₂ zuurstof gaat rechtsreeks in de atmosfeer)

Is mijn poging om de overheid en de klimaatdeskundigen in Nederland te overtuigen - die bomen niet willen accepteren als oplossing tegen klimaatverandering - een Don Quichot gevecht? Vecht ik tegen Middeleeuwse windmolens?

Laten we eens kijken hoe de wetenschap en overheden buiten Nederland er over denken:

in 2003 begonnen we met onze Groasis uitvindingen, in 2008 publiceerden we The Treesolution en openden de urls www.onetrilliontrees.com en www.onetrilliontrees.org. Nu 11 jaar later beginnen wetenschappers ons standpunt van de Treesolution te steunen en zeggen ze dat er een biljoen (in het Engels 'trillion') bomen moeten worden geplant, het aantal dat we in ons boek adviseerden.  Dr. Thomas Crowther zegt dat wetenschappers ‘op een enorme schaal het potentieel van bomen om klimaatverandering tegen te gaan hebben onderschat’. Hij zegt ook dat ‘als we een triljard extra bomen planten dat dit het elke andere methode zou overtreffen voor het aanpakken van de klimaatverandering - van het bouwen van windturbines tot vegetarische diëten’. 

In de Treesolution – en ook in de blog ‘De ontbossing’ - schreef ik dat de invloed van de ontbossing op de verhoging van de CO₂ concentratie in de atmosfeer zeker zo hoog was als de uitstoot van CO₂ als gevolg van het verbruik van fossiele brandstoffen, omdat we ‘het instrument van Moeder Aarde om CO₂ te ontbinden, vernietigen’. Hoe kijkt de wetenschap buiten Nederland daar tegenaan? Wel, ze delen dit standpunt, zie dit voorbeeld: het Karlsruhe Institute of Technology en de University of Edinburgh zeggen dat de ‘wereldwijde klimaat doelen zullen worden gemist als de ontbossing op deze schaal voortgaat’.

Waar Nederland bomen als klimaatoplossing niet accepteert, waait er inmiddels een andere wind in Europa.  De Europese Unie publiceerde enkele weken geleden het volgende persbericht:

  • Technologieën voor het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer (ze gebruiken ‘verwijderen’, niet meer het woord ‘reduceren’) moeten in 2019 in het klimaatbeleid worden geïntegreerd, zeggen nationale wetenschapsacademies in de hele EU EASAC - Wetenschappelijk advies voor het welzijn van Europa.
  • Klimaatmodellen suggereren dat een vroege toepassing van NETs (Negative Emission Technologies, bv. de Treesolution) parallel met mitigatie een grotere kans biedt om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs (Paris Cop21) te bereiken en catastrofale gevolgen voor het milieu en de maatschappij te voorkomen, dan later op de eeuw grotere schaal toe te passen op de NET.
  • De EU en de nationale regeringen zouden een Europees onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieprogramma voor NET's moeten identificeren dat in overeenstemming is met hun eigen vaardigheden en industriële basis.
  • Omkering van ontbossing, herbebossing, verhoging van het koolstofgehalte in de bodem en verbetering van wetlands blijven de meest kosteneffectieve en levensvatbare benaderingen van CDR, en zouden nu moeten worden geïmplementeerd als goedkope oplossingen die relevant zijn voor zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Het vermogen van deze putten zal waarschijnlijk binnen enkele decennia volledig worden benut.

Ook Australië omarmt het Treesolution concept nu ook. De Australische regering publiceerde een fonds van 2 miljard Australische dollar waarin ‘vegetation management’ geaccepteerd is als methode om CO₂ uit de atmosfeer te verwijderen.

Verder hebben 21 landen agroforestry gekozen als toegestane oplossing voor het verkrijgen van carbon credits. Tenslotte heeft Noorwegen een overeenkomst gesloten met Indonesië om op haar kosten in Indonesië bomen te planten en daarmee CO₂ concentratie in de atmosfeer te verlagen. Hier gebeurt waarvoor we in de blog ‘De territoriale CO₂ limitatie’ pleitten: ‘laten we de oplossing van het CO₂ probleem outsourcen aan ontwikkelingslanden en hen helpen hiermee hun welvaart te verhogen’. 

Tenslotte het beste nieuws van afgelopen week: het Italiaanse ENI – concurrent van Shell – heeft besloten dat ze 8.100.000 hectare bomen gaan planten om hun CO₂ emissies te neutraliseren. Als de Nederlandse overheid een dure CO₂ heffing voor bedrijven invoert – waarmee geen gram CO₂ uit de atmosfeer wordt gehaald – terwijl haar concurrent een goedkope Treesolution gebruikt, wat zal er dan met het Nederlandse bedrijfsleven gebeuren?

Het is een niet te stoppen trend: tal van overheden, vele wetenschappers maar nu ook het bedrijfsleven zien steeds meer in dat de boom de sleutel is tot verlaging van de CO₂ concentratie in de atmosfeer. De wereld is klaar voor de Treesolution als flankerend beleid tijdens de transitie periode van fossiele naar duurzame energie. Ik laat daarom nu aan u de conclusie over of u na het lezen van de 25 blogs over de Treesolution oplossing tegen klimaatverandering, mij een Don Quichot vindt, of een Green Musketeer.

Pieter Hoff
Green Musketeer


Achtergrondinformatie
Het IPCC (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft op 8 oktober 2018 een noodoproep aan alle landen gedaan om de CO₂ uitstoot met minstens 50% te beperken per 2030. Nederland wil daar door middel van een Klimaatakkoord aan voldoen. Pieter Hoff is van mening dat het Nederlandse Klimaatakkoord flankerend beleid nodig heeft om in 2030 op 0% CO₂ uitstoot te komen en dat dit flankerend beleid tegelijkertijd veel efficiënter, beter en goedkoper kan worden uitgevoerd dan met de huidige voorstellen.