24. Klimaatverandering is geen op zichzelf staand probleem

24ste blog, 15 maart 2019

Dit is een van mijn laatste blogs van een serie van 25 over het Klimaatakkoord dat in Nederland in achterkamertjes is gesloten tussen belanghebbenden, zonder dat de burger in Nederland – die uiteindelijk de prijs moet betalen – er iets over te zeggen heeft gehad. Omdat dit een van de laatste blogs is, zal hij iets langer zijn dan de 300 woorden waartoe ik me meestal probeer te beperken.

In deze achterkamertjes hebben belanghebbenden vrijwel allemaal hun stokpaardjes doorgedreven of hun financiële belangen verdedigd. Vaak deden ze dit gesteund met argumenten of financiële cijfers die niet kloppen. Hierbij worden invloedrijke media  gebruikt om nepnieuws te verspreiden. Niets wordt nagelaten om de burger te doen accepteren dat de in de achterkamertjes voorgekookte beslissingen de enige oplossingen zijn. Mensen die er anders over denken worden belachelijk gemaakt, tegenstanders worden niet aan het woord gelaten, feiten worden verdraaid.

Dit probleem speelt niet alleen in Nederland maar in de hele wereld. 

De grootste fout die gemaakt wordt door vrijwel alle klimaatdeskundigen, is dat klimaatverandering als een op zichzelf staand probleem wordt behandeld. Terwijl dit onmiskenbaar niet zo is. Klimaatverandering is een geïntegreerd probleem van wat ik ‘De 7 Uitdagingen voor de Mensheid‘ noem. Het zijn:

 • Erosie
 • Armoede
 • Voedseltekort
 • Werkeloosheid
 • Klimaatverandering
 • Rurale-urbane migratie
 • Dalende grondwaterstanden

Deze ‘7 Uitdagingen voor de Mensheid’ zijn allen onlosmakelijk verbonden met elkaar.

De manier waarop de klimaatdeskundigen de klimaatverandering willen bestrijden richt zich op een van de 7 Uitdagingen – klimaatverandering -  maar lost de andere 6 Uitdagingen niet op. Meestal verergeren de voorgestelde oplossingen juist vaak een van de 6 andere Uitdagingen. Een windmolen, CCS (Carbon Capture and Storage) of een CO₂ heffing doen niets aan erosie, armoede, voedseltekort, werkeloosheid, rurale-urbane emigratie of dalende grondwaterstanden. 

De voorgestelde oplossingen hebben vaak zelf weer enorme negatieve zijeffecten: windmolens zullen – als we er honderdduizenden gaan plaatsen omdat ze heel weinig energie leveren zoals ik u heb laten zien – miljarden vogels doden en al het landschap in de wereld vernietigen. Rijd u maar eens naar de provincie Flevoland in Nederland of naar het gebied ten noorden van Palm Springs in de USA en u  snapt gelijk dat we niet op iedere hectare in de hele wereld een molen kunnen plaatsen.  Een elektrische auto verbruikt weliswaar minder fossiele brandstof in de auto zelf, maar veroorzaakt wel dat we meer fossiele brandstof zullen verbruiken in gasgestookte krachtcentrales – die we nodig hebben omdat de windmolens veel tekort leveren voor auto’s – omdat elektriciteitstransport tot efficiency verliezen leidt. Daarnaast hebben we binnenkort enorme lithium mijnen nodig – zie hier wat dit betekent in bijvoorbeeld Congo en Bolivia - die wereldwijd overal het milieu ontzagwekkende schade zullen aandoen, veel meer dan olie- of gaswinning. Dit wordt nog veel erger als we straks de zee gaan mijnen. CCS zorgt ervoor dat we 20% meer fossiele energie gaan verbruiken, de zogenaamde energy penalty die ik u heb uitgelegd.

Naast het feit dat 1) veel oplossingen ernstige negatieve zijeffecten hebben en 2) geen geïntegreerde oplossing bieden voor de 7 Uitdagingen, is samen met de voorgaande twee negatieve kanten deze derde negatieve kant wellicht het belangrijkst: 3) geen enkele van de voorgestelde oplossingen in het Nederlandse Klimaatakkoord verlaagt de CO₂ concentratie in de atmosfeer.  Alle voorgestelde oplossingen vertragen uitsluitend de snelheid van de verhoging van de CO₂.

Nederland gaat dus tot 2050 geschat 20 tot 25 miljard per jaar besteden – tussen de 700 tot 1000 miljard euro - ruim 3.000 euro per huishouding – die

 • de CO₂ concentratie niet verlaagt en dus klimaatverandering niet tegengaat
 • klimaatverandering als geïsoleerd probleem ziet en het niet geïntegreerd met de ‘7 Uitdagingen voor de Mensheid’ aanpakt
 • er voor zal zorgen dat energie intensieve bedrijven zullen wegtrekken naar andere landen
 • mogelijk de welvaart ernstig zal verlagen

De Treesolution is de enige oplossing die:

 • mits op geo-schaal aangepakt, de CO₂ concentratie in de atmosfeer zal verlagen
 • alle ‘7 Uitdagingen voor de Mensheid’ als geïntegreerde problemen aanpakt en geheel of gedeeltelijk oplost
 • ongeveer 20 tot 40 keer goedkoper is dan de voorgestelde oplossingen in het Nederlandse Klimaatakkoord
 • welvaart verhogend werkt in het land dat de problemen aanpakt door de Treesolution te financieren
 • welvaart verhogend werkt in de landen waar de Treesolution wordt uitgevoerd

Ik hoop dat u van mijn blogs heeft genoten. Omdat ik geen invloedrijke vrienden heb, geen lobbyisten in dienst heb, geen enorm bedrijf bezit dat wereldwijd invloed kan verwerven, geen zitting heb gehad aan de klimaattafels in de achterkamertjes van Nederland, zal mijn invloed waarschijnlijk klein blijven. Als Green Musketeer heb ik niet anders dan motivatie, liefde voor Moeder Aarde, een beetje verstand, een pen en mijn Green Musketeer volgers. 

Daarom vraag ik u allen: lees en verspreid de boodschap van de Treesolution. Bel uw politieke vertegenwoordigers, schrijf zelf blogs en brieven over de Treesolution. Lees aub mijn boek dat ik al in 2008 publiceerde over deze prachtige oplossing en tenslotte: a Green Musketeer plants one tree per year!

In de volgende blog genaamd ‘Is Pieter Hoff de Don Quichot van de 21ste eeuw?’ leest u of de Treesolution toekomst heeft, of dat we tegen windmolens vechten…! 

Pieter Hoff
Green Musketeer


Achtergrondinformatie
Het IPCC (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft op 8 oktober 2018 een noodoproep aan alle landen gedaan om de CO₂ uitstoot met minstens 50% te beperken per 2030. Nederland wil daar door middel van een Klimaatakkoord aan voldoen. Pieter Hoff is van mening dat het Nederlandse Klimaatakkoord flankerend beleid nodig heeft om in 2030 op 0% CO₂ uitstoot te komen en dat dit flankerend beleid tegelijkertijd veel efficiënter, beter en goedkoper kan worden uitgevoerd dan met de huidige voorstellen.