23. Innovatie als CO₂ oplossing

23ste blog, 14 maart 2019

Ik heb 16 jaar onafgebroken gewerkt om de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie te ontwikkelen en introduceren. Innovatie duurt lang en is erg kostbaar. Voor dit mooie project bekroonde onze overheid ons als Nationaal Icoon. Samen met nog 5 anderen mogen we deze titel voeren. Echter, vanwege de gebrekkige financieringsstructuur voor innovatieve bedrijven in Nederland zijn er inmiddels al een aantal Nationale Iconen in buitenlandse handen gevallen. We kennen ook veel andere mooie bedrijven van geniale ondernemers die voor Nederland erg veel hadden kunnen betekenen, maar ook die zijn verkocht naar het buitenland, denk bijvoorbeeld aan Booking.com. Soms lijkt het erop dat Nederland zijn bedrijfsjuwelen rond strooit zoals Hans en Grietje hun broodkruimeltjes.

Als het Nieuwe Klimaatakkoord wordt overgenomen, blijft er een groot stuk budget over.  Door te stoppen met CCS en windmolens, door het wegvallen van subsidiering voor bedrijven om hun CO₂-probleem op te lossen en vanwege de sterk verhoogde belastingen op energie, ontstaat er voor onze overheid financiële ruimte. Ik stel voor om al dit extra geld in innovatie te steken. Niet random via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan iedereen met een idee, maar via de RVO uitsluitend aan de volgende 6 projecten:

  • 3 Nederlandse universiteiten gaan ieder zelfstandig een project opzetten – in samenwerking met burgers en/of bedrijven die top ideeën hebben - om op een nieuwe manier energie te produceren. Zij krijgen hiervoor ieder een budget van 3 miljard euro per jaar. De jaarlijkse competitie met de wedstrijd voor elektrische auto’s door Australië laat zien dat het competitie element een grote stimulans geeft om sneller te werken. Alle IP wordt eigendom van onze staat. Te zijner tijd richten we daarvoor een bedrijf op zoals Oil Fund in Noorwegen.
  • 3 Nederlandse universiteiten gaan ieder zelfstandig een project opzetten – in samenwerking met burgers en/of bedrijven die top ideeën hebben - om op een nieuwe manier kweekvlees te produceren. Zij krijgen hiervoor ieder een budget van 100 miljoen euro per jaar. Alle IP wordt eigendom van de staat.
  • 3 Nederlandse universiteiten gaan ieder zelfstandig een project opzetten – in samenwerking met burgers en/of bedrijven die top ideeën hebben - om op een nieuwe manier ertsen te smelten. Zij krijgen hiervoor ieder een budget van 250 miljoen euro per jaar. Alle IP wordt eigendom van de staat.
  • 3 Nederlandse universiteiten gaan ieder zelfstandig een project opzetten – in samenwerking met burgers en/of bedrijven die top ideeën hebben - om op een nieuwe manier vliegtuigen van energie te voorzien. Zij krijgen hiervoor ieder een budget van 500 miljoen euro per jaar. Alle IP wordt eigendom van de staat.
  • 3 Nederlandse universiteiten gaan ieder zelfstandig een project opzetten – in samenwerking met burgers en/of bedrijven die top ideeën hebben - om op een nieuwe manier schepen van energie te voorzien. Zij krijgen hiervoor ieder een budget van 100 miljoen euro per jaar. Alle IP wordt eigendom van de staat.
  • 3 Nederlandse universiteiten gaan ieder zelfstandig een project opzetten – in samenwerking met burgers en/of bedrijven die top ideeën hebben - om op een veel betere batterijen te produceren die bij de winning van de basis materialen minder vervuilend zijn dan fossiele energie en die een veel hogere opslagcapaciteit hebben. Zij krijgen hiervoor ieder een budget van 100 miljoen euro per jaar. Alle IP wordt eigendom van de staat.

Al het Intellectuele Eigendom wordt eigendom van de Staat der Nederlanden, omdat wij, de Nederlandse bevolking, dit financieren. De lessen van het Erasmus MC dat een door Nederlands geld ontwikkeld kankermedicijn verkocht aan Novartis, waarna de prijs verzesvoudigd werd, laat zien dat het IP alleen in veilige handen is bij onze overheid.

De overheid wijst geen universiteiten op voorhand aan, maar schrijft tenders uit met een oproep voor het beste voorstel, waarbij de financiering voor 10 jaar wordt gegarandeerd, met daarnaast een interessante bonus voor als het project sneller wordt gerealiseerd. 

Met deze manier van werken kost het onze staat per jaar 12,15 miljard euro, veel minder dan het Klimaatakkoord, terwijl de IP opbrengsten na verloop van tijd enorm hoog kunnen zijn als Nederland oplossingen heeft voor deze 5 wereldproblemen waar niemand op dit moment oplossingen voor heeft en waar sommige partijen er  baat bij hebben dat ze niet opgelost worden. Om deze reden moet onze overheid in samenwerking met universiteiten en bedrijven deze problemen oplossen, zodat de oplossingen niet weggekocht kunnen worden en voorkomen wordt dat de welvaart die voortkomt uit onze investeringen in een ander land terechtkomt.

Dit is mijn op een-na-laatste blog over het Klimaatakkoord. Ik hoop dat u mijn gedachten origineel, praktisch en uitvoerbaar vindt. Verspreid deze boodschap onder al uw familie, vrienden kennissen, zodat we deze boodschap kunnen omzetten in realiteit. Mijn volgende blog zal de laatste zijn van de reeks en heet ‘Klimaatverandering is geen op zichzelf staand probleem’. 

Pieter Hoff
Green Musketeer


Achtergrondinformatie
Het IPCC (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft op 8 oktober 2018 een noodoproep aan alle landen gedaan om de CO₂ uitstoot met minstens 50% te beperken per 2030. Nederland wil daar door middel van een Klimaatakkoord aan voldoen. Pieter Hoff is van mening dat het Klimaatakkoord flankerend beleid nodig heeft om in 2030 op 0% CO₂ uitstoot te komen en dat dit flankerend beleid tegelijkertijd veel efficiënter, beter en goedkoper kan worden uitgevoerd dan met de huidige voorstellen.