20. Het Kyoto Verdrag en Paris COP21

20ste blog, 11 maart 2019

De boom is een ideaal product om te planten op gedegradeerde grond om het klimaatprobleem op te lossen. Maar hij heeft een groot nadeel: je moet het planten langdurig financieren, omdat het 5 tot 7 jaar duurt voordat de boom productief is. Dus ik dacht in 2006 ‘ik ga het Kyoto Verdrag bestuderen zodat ik de carbon credits van de geplante bomen kan verkopen’. Een carbon credit is het recht dat je verkoopt aan iemand om CO₂ uit te stoten, omdat jij iets hebt georganiseerd waardoor de CO₂-concentratie in de atmosfeer wordt verlaagd.

En toen las ik in het Kyoto Verdrag iets dat ik gewoon niet kon geloven: de enige betaalbare oplossing die de mensheid heeft en die schaalbaar is om de CO₂-concentratie omlaag te brengen in de atmosfeer, was namelijk niet toegestaan. Tot mijn verbijstering waren alle oplossingen die de CO₂-concentratie in de atmosfeer vertraagd verhogen, wel toegestaan. Ik begreep er niets meer van. 

Zodoende schreef ik in 2008 ‘de Treesolution’ – je kunt het boek hier gratis downloaden - waarin ik liet zien dat het Kyoto Verdrag niet kon werken vanwege tal van weeffouten. Uit de tot nu toe nog immer opgaande lijn van CO₂-concentratie in de atmosfeer, bleek dat ik het goed had gezien. Inmiddels is de boom wel geaccepteerd als oplossing in Paris COP21, maar zie ik tot mijn verbazing dat hij in het Nederlandse Klimaatakkoord nog steeds niet als oplossing wordt geaccepteerd. Opnieuw wordt de boom terzijde geschoven met als enige argument: het zou een aflaat kunnen worden.

Maar we geven niet op. Die bomen gaan we planten. Ik ben bang genoeg om geen risico op klimaatverandering te nemen. Zeker niet als de oplossing de maatschappij geld oplevert, in plaats van geld kost. Daarover de volgende keer meer! Volg deze blogs en verspreid de boodschap. In de volgende blog schrijven we over ‘Het nieuwe Klimaatakkoord met de Treesolution’.

Pieter Hoff
Green Musketeer


Nieuwsartikel

Achtergrondinformatie
Het IPCC (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft op 8 oktober 2018 een noodoproep aan alle landen gedaan om de CO₂ uitstoot met minstens 50% te beperken per 2030. Nederland wil daar door middel van een Klimaatakkoord aan voldoen. Pieter Hoff is van mening dat het Klimaatakkoord flankerend beleid nodig heeft om in 2030 op 0% CO₂ uitstoot te komen en dat dit flankerend beleid tegelijkertijd veel efficiënter, beter en goedkoper kan worden uitgevoerd dan met de huidige voorstellen.