15. CO₂-heffing, het Ei van Columbus?

15de blog, 4 maart 2019

Regelmatig horen we van belangengroepen een roep om een CO₂-heffing in Nederland. Men denkt dat dit werkt. Ik zou niet weten wat het verschil is met het effect van prijsverhoging van de brandstoffen? Of je nu de brandstoffen duurder maakt of een CO₂-heffing toepast maakt voor de gebruiker van de fossiele brandstoffen niet uit. Er is wel een groot verschil in gecompliceerdheid: de heffingen op brandstoffen zijn een perfect werkend geautomatiseerd systeem. Een jaarlijkse verhoging van de accijnzen kost de overheid niets extra. Een nieuw systeem van CO₂ heffingen gaat de overheid veel kosten (denk aan meetmethodes, inschrijvingen, controles, heffen, naheffen, terugstorten, enz). Ook de betreffende bedrijven gaat het enorm veel geld kosten: consultants, berekeningsmethodes, meten, controleren. Het invoeren van een CO₂-heffing zal leiden tot extra complexiteit, in efficiency en hoge kosten.

Zou je niet eerst de vraag moeten stellen of het eigenlijk wel werkt? De overheid heeft 40 jaar lang getracht het roken te verminderen met prijsverhogingen. Hetzelfde geldt voor accijnzen op alcohol of voor bpm op auto’s. Prijsverhogingen worden gewoon doorberekend of – als er geen alternatief is – geaccepteerd. De benzine is nog nooit zo duur geweest maar de filedruk is hoger dan ooit. Heffingen werken dus niet.

Europa heeft jaren geleden al CO₂-heffingen ingesteld – het ETS systeem - en de uitstoot is er nooit door gedaald. Het enige dat werkt, is een verbod. Pas toen de overheid het roken ging verbieden is het aantal rokers gedaald. Als we de CO₂-uitstoot willen verminderen tot 0% in 2050, moeten we het per die datum verbieden. Maar zelfs als deze wetgeving ingevoerd zou worden, dan nog is er tot die tijd CO₂-uitstoot en dus een vertraagde verhoging van de concentratie van CO₂ in de atmosfeer.

Kortom, een CO₂-heffing lost niets op, een verhoging van de brandstoffen prijzen is veel praktischer, een CO₂-uitstoot verbod per 2050 of later, laat de CO₂-concentratie op dit moment niet dalen, maar is uiteindelijk wel de enige goed werkende oplossing.

De vraag is misschien ook of we eigenlijk wel zonder fossiele brandstoffen kunnen? Is dit geen ‘wishful thinking’? Of kan het ook op een andere manier? Jazeker, door toepassing van de Treesolution. Lees de voordelen en werking hiervan in deze blogs en verspreid de boodschap. In de volgende blog stellen we de vraag: ‘Kunnen we wel zonder fossiele brandstoffen?

Pieter Hoff
Green Musketeer 


Relevante nieuwsartikelen

Achtergrondinformatie
Het IPCC (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft op 8 oktober 2018 een noodoproep aan alle landen gedaan om de CO₂ uitstoot met minstens 50% te beperken per 2030. Nederland wil daar door middel van een Klimaatakkoord aan voldoen. Pieter Hoff is van mening dat het Klimaatakkoord flankerend beleid nodig heeft om in 2030 op 0% CO₂ uitstoot te komen en dat dit flankerend beleid tegelijkertijd veel efficiënter, beter en goedkoper kan worden uitgevoerd dan met de huidige voorstellen.