14. Internet economie

14de blog, 1 maart 2019

Waarom laten we dingen gebeuren waarvan, als je begint na te denken, duidelijk is dat ze schadelijk zijn voor ons? Waarom gaan we in delta’s wonen? Waarom kappen we jaarlijks miljoenen hectares bos? Waarom dumpen we plastic in rivieren - die vervolgens de oceanen vervuilen? Waarom spuiten we insecticiden die bijen doden?

De diepe oorzaak is wellicht dat het belang van de enkeling door invloed – nu noemen we dat lobby – zwaarder weegt dan het belang van de massa. Vaak wordt dit versterkt door de onwetendheid of zelfs desinteresse van de massa, en zo komt het dat we nu overstromingen hebben, bossen gekapt zijn, we drijvende plastic eilanden in de oceaan moeten opruimen en bijen langzamerhand uitsterven. Het is een soort van ‘na ons de zondvloed’ mentaliteit.

Sinds een jaar of tien is er een nieuw fenomeen bijgekomen dat ons grote schade berokkent: de internet economie. Het is opnieuw het belang van de enkeling die het belang van de massa schendt. Winkels betalen tal van belastingen, houden steden leefbaar en vibrerend, geven veel arbeid, maar het allerbelangrijkst, ze zorgen voor een efficiënte logistiek. In de afgelopen 20 jaar hebben die winkels concurrentie gekregen van internetwinkels die weinig of geen belasting betalen (Alibaba, Amazon, Google, Zalando, enz.) en daarmee zijn veel winkels kapot geconcurreerd. Nu zijn we zover dat de centra van onze steden langzaam verpauperen vanwege leegstand – in Nederland staat nu 10% van de winkels leeg – en in plaats van gezamenlijk efficiënt vervoer per schip en per vrachtauto naar de winkel, brengen we nu pakketjes per stuk met het vliegtuig – gekocht via Alibaba – helemaal uit China naar Nederlandse huisadressen. De uitstoot van een zo’n pakje is tientallen malen hoger dan voorheen door de individuele, inefficiente supply chain, terwijl deze manier van handelen dagelijks groeit. Past deze manier van zaken doen nog wel in ons Klimaatakkoord?

Waarom belasten we wel onze winkels met ontelbare belastingen, maar berekenen we niet 7 euro transportheffing per pakket voor het individueel rondbrengen? Is dat niet veel eerlijker dan een ticketheffing van 7 euro voor iemand die na een jaar hard werken op vakantie wil? Moeten we ons, voordat het te laat is en de meeste winkels verdwenen zijn, niet afvragen of we wel zo’n kostbare en vervuilende manier van transport willen, die misschien wel een zondvloed gaat veroorzaken? In de volgende blog bespreken we ‘CO₂ heffing, het Ei van Columbus?'.

Pieter Hoff
Green Musketeer


Achtergrondinformatie
Het IPCC (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft op 8 oktober 2018 een noodoproep aan alle landen gedaan om de CO₂ uitstoot met minstens 50% te beperken per 2030. Nederland wil daar door middel van een Klimaatakkoord aan voldoen. Pieter Hoff is van mening dat het Klimaatakkoord flankerend beleid nodig heeft om in 2030 op 0% CO₂ uitstoot te komen en dat dit flankerend beleid tegelijkertijd veel efficiënter, beter en goedkoper kan worden uitgevoerd dan met de huidige voorstellen.