13. Overbevolking

13de blog, 28 februari 2019

Een van de grootste taboes is het starten van een discussie over overbevolking. Recent hebben we dat nog gezien met een discussie die gestart werd door een van onze parlementariërs - die de euvele moed had om het aantal kinderen dat vrouwen mogen krijgen, wellicht aan banden te leggen. De discussie over kindertal maakte zoveel emoties los dat hij werd geaborteerd voordat hij electorale schade kon veroorzaken. Natuurlijk werd het geloof erbij gehaald, het recht van de vrouw op zelfbeschikking en allerlei andere redenen waarom iedereen het recht heeft zich ongelimiteerd – als bloemen of als onkruid? - te vermeerderen.

Is inmiddels, vanuit het standpunt van Moeder Natuur bekeken, de mens geen plaag aan het worden? Ik laat het antwoord graag aan u over.

Toch is een discussie over bevolkingsgroei in het kader van CO₂ niet onterecht. Door de eeuwen heen is gebleken dat de CO₂-uitstoot door het verbruik van fossiele brandstoffen recht evenredig omhoog gaat met het aantal mensen op onze planeet. Iedereen die over vlees eten begint als bron van CO₂ productie, zou ook de moed moeten hebben om over het recht om ongelimiteerd kinderen te mogen produceren te discussiëren. Wellicht zouden we in het kader van het Klimaatakkoord de kinderbijslag moeten afschaffen zodat mensen minder kinderen krijgen en automatisch de CO₂-uitstoot van Nederland daalt? 

De Nederlandse jaarlijkse bevolkingsgroei is over de laatste 5 jaar gemiddeld 0,4%, en daardoor stijgt onze CO₂-uitstoot ook, stel met 0,4% per jaar. In de komende 10 jaar tot 2030 hebben we een bevolkingsgroei van 4% en moeten we dus eigenlijk geen 49% verminderen, maar 49% + 4% = rond de 53% verminderen om tot een vermindering van 49% CO₂ uitstoot ten opzichte van 2018 te komen. Moeten we naast de afschaffing van de kinderbijslag ook een CO₂-heffing invoeren op het krijgen van kinderen? Is dat geen geld opleverende maatregel voor het Klimaatakkoord?

Alle gekheid op een stokje, een heffing op het krijgen van kinderen en stopzetting van de kinderbijslag zijn natuurlijk stappen te ver voor een Klimaatakkoord dat - zoals u inmiddels begrijpt - slechts ‘de verhoging van de CO₂-concentratie vertraagt’. 

Wat is dan de lijn die we moeten volgen? Zoals overal in de wereld blijkt zijn onderwijs en welvaartsgroei de beste oplossingen tegen ongebreidelde bevolkingsgroei. Zodra mensen welvarend worden dalen de kindertallen. Als we dus de CO₂ stijging die veroorzaakt wordt door ongelimiteerde groei van de wereldbevolking willen verminderen, moeten we in alle gebieden waar armoede heerst, deze met hand en tand bestrijden.

Als we dus - zoals ik in de blog ‘De territoriale CO₂ limitatie' bepleitte - de Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische volkeren de kans geven hun welvaart te verhogen door voor ons het CO₂ probleem op te lossen, zorgen we er tegelijk voor dat de groei van de wereldbevolking drastisch afneemt. Meer welvaart zorgt voor minder kinderen dat is weer een beetje minder CO₂ uitstoot, en, een beetje meer ruimte voor iedereen.

Blijft u geïnteresseerd en vindt u dat anderen dit ook zouden moeten lezen, verspreid dan de boodschap. Ons volgende onderwerp is de ‘Internet economie’. 

Pieter Hoff
Green Musketeer


Achtergrondinformatie
Het IPCC (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft op 8 oktober 2018 een noodoproep aan alle landen gedaan om de CO₂ uitstoot met minstens 50% te beperken per 2030. Nederland wil daar door middel van een Klimaatakkoord aan voldoen. Pieter Hoff is van mening dat het Klimaatakkoord flankerend beleid nodig heeft om in 2030 op 0% CO₂ uitstoot te komen en dat dit flankerend beleid tegelijkertijd veel efficiënter, beter en goedkoper kan worden uitgevoerd dan met de huidige voorstellen.