12. Fossiele brandstoffen passen in een circulaire economie

12de blog, 27 februari 2019

Het wonder van de natuur is dat zij door positiewisseling van atomen nieuwe stoffen met andere eigenschappen maakt. Kijk eens hoe mooi: CO₂ is koolstofdioxide, H₂O is water en O₂ is zuurstof. In alle drie de moleculen zit het O atoom en door hem eenvoudig aan iets anders te koppelen, of te vermenigvuldigen, krijg je een andere waardevolle stof. Wat een wonder. Mensen kwamen op de gedachte om dat principe van de natuur te kopiëren en dat noemen we nu een ‘circulaire economie’.

Onze overheid heeft miljoenen geïnvesteerd om dit principe in onze economie geïntegreerd te krijgen, en krijgt nu zelf de grootste kans ooit om ons het goede voorbeeld te geven.

Fossiele brandstoffen zijn gemaakt van samengeperste planten- en (eencellige) dierenresten. Die planten hebben ooit – om te groeien – CO₂ uit de atmosfeer gehaald door middel van fotosynthese. Bij dat proces is de O₂ (zuurstof) terug in de atmosfeer gebracht en de C (koolstof) opgeslagen in de vruchten (10%), het hout (55%) en in de grond (35%). Door een lange periode van grote druk en hoge temperatuur en door het toedoen van bacteriën onder zuurstofarme omstandigheden is de C-atoom (koolstof) van de plantenresten verbonden met H-atoom (waterstof) waardoor nieuwe moleculen ontstaan zijn zoals CH4 (methaan), C2H6 (ethaan), C3H6 (propaan), et cetera – we noemen dit nu fossiele brandstoffen. Door de verbranding van die fossiele brandstoffen komt de C-atoom (koolstof) die zat opgeslagen in de plantenresten (fossiele brandstof) vrij, bindt zich aan de O-atoom (zuurstof) uit de lucht en zo komt er weer CO₂ terug in de atmosfeer. Door nieuwe bomen te planten kunnen we die C-atomen (koolstof) weer circulair in de plant en de grond brengen.

In een eerdere blog beschreef ik hoe de mensheid 2 miljard hectare grond heeft gedegradeerd. Wij hebben nu de - misschien enige en laatste – kans om deze 2 miljard hectare gedegradeerde grond opnieuw vruchtbaar te maken. 35% van de C atomen van de door de bomen ontbonden CO₂ komt in de grond terecht als humus. Een boom heeft namelijk mineralen nodig. Die ruilt hij om met mycorrhizae – de myceliumdraden van paddenstoelen - voor mineralen. De mycorrhizae ontvangen van de boom suikers die gemaakt zijn van C-atomen. Dit is het circulaire principe van Moeder Natuur. 

Als we die 2 miljard hectare gedegradeerde grond dus vruchtbaar maken met CO₂ uit de atmosfeer, dan heb je het perfecte circulaire model. We kunnen dan tegelijkertijd ons voedselprobleem oplossen en werkgelegenheid creëren - voor als we in de nabije toekomst met 10 en later wellicht met 20 miljard mensen op aarde leven.

Net zoals alle landen dat doen met afval van kernenergie, zoals vrijwel alle landen het doen met huisvuil, willen we nu in het Klimaatakkoord CO₂ dumpen onder de grond middels CCS, terwijl CO₂ dus een van de waardevolste stoffen is die we hebben, waarmee we alle gedegradeerde gronden op aarde vruchtbaar kunnen maken.

Als er ooit een moment is om het goede voorbeeld met de circulaire economie te geven, dan is dat moment nu aangebroken. CO₂ komt als olie uit de grond om energie te maken, CO₂ gaat als humus in de grond om voedsel te produceren. Twee keer geld verdienen aan het proces - en tegelijkertijd klimaatverandering voorkomen. Dat is waarlijk een circulaire economie.

Om erachter te komen welke voordelen de Treesolution nog meer heeft, volg deze blogs en deel dit met al je familie, vrienden en kennissen. In de volgende blog bespreken we het thema ‘Overbevolking’.

Pieter Hoff
Green Musketeer


Achtergrondinformatie
Het IPCC (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft op 8 oktober 2018 een noodoproep aan alle landen gedaan om de CO₂ uitstoot met minstens 50% te beperken per 2030. Nederland wil daar door middel van een Klimaatakkoord aan voldoen. Pieter Hoff is van mening dat het Klimaatakkoord flankerend beleid nodig heeft om in 2030 op 0% CO₂ uitstoot te komen en dat dit flankerend beleid tegelijkertijd veel efficiënter, beter en goedkoper kan worden uitgevoerd dan met de huidige voorstellen.