11. De ontbossing

11de blog, 26 februari, 2019

Wereldwijd wordt er ieder jaar 7,9 miljoen hectare bos gekapt, ongeveer twee keer Nederland. Dat zijn 19 voetbalvelden per minuut. Gedurende de laatste 2000 jaar heeft de mensheid zo’n 2 miljard hectare vruchtbaar land – grotendeels met bomen bedekt – onvruchtbaar gemaakt.  Uit de Bijbel weten we dat de Joden uit Egypte wegtrokken naar het land van melk en honing. Als je nu naar die regio gaat, heb je het gevoel dat je op de maan terecht komt. Voor koeien en bijen is in Jordanië geen plaats meer. De bovenste strook van Noord-Afrika was ooit groen en vruchtbaar, de leeuwen die werden gebruikt in het Colosseum kwamen daar vandaan. Daar is nu ook nagenoeg niks meer van over.

Het kappen van bomen gaat in onze eeuw met de grootste snelheid ooit voort, voor allerlei doeleinden. We bouwen karren, schepen, huizen, oorlogstuig, rails, mijnen. We gebruiken hout in kachels en ovens, maken honderden miljoenen pallets en kilo’s papier. Tot voor kort zelfs een half miljard kranten per dag en nu nog iedere dag 3 miljard chopsticks in China. Het verbruik van hout is oneindig, maar onze bossen zijn dat niet. Ook worden enorme arealen gekapt voor de teelt van soja en palmolie. In deze eeuw sloeg de grootste idioterie toe die men kan bedenken: we kappen op grote schaal maagdelijke wouden, vermalen het tot mulch, verschepen het en verbranden het om elektriciteit te maken. Vervolgens wordt het aan de Nederlandse consument verkocht als ‘groene stroom’. Ik zou degenen die dit bedacht hebben, dit doen en dit verkopen graag aanklagen voor ecocide, want het is een misdaad tegen de natuur. Met groene stroom heeft het niets te maken, we worden met zijn allen bedot. Groene stroom van bomen is net zoiets als extra veel eten om af te vallen.

Wat is het effect van dit beleid? Iedere hectare bomen haalt jaarlijks zo’n 15 ton CO₂ uit de atmosfeer. Dat betekent dat we een van de belangrijkste instrumenten die Moeder Natuur heeft om CO₂ te ontbinden, de boom, vernietigen. Ik durf de stelling aan dat niet alleen de uitstoot van fossiele brandstoffen heeft gezorgd voor de stijging van de concentratie van CO₂ in de atmosfeer, maar dat de ontbossing net zo’n belangrijke rol speelt. Die 2 miljard hectare bos kon jaarlijks 30 miljard ton CO₂ ontbinden, bijna evenveel als de gehele mensheid op dit moment jaarlijks door het verbruik van fossiele brandstoffen uitstoot. Doordat de bomen weg zijn, blijft die CO₂ nu in de atmosfeer.

De bomen-ecocide heeft veel meer ellende veroorzaakt dan we denken. Na de kap hebben dieren de spruiten van de hergroei opgevreten. Het land werd kaal, gortdroog gekookt door de zon, het begon te stuiven en langzamerhand raakte het onbruikbaar. Dit zijn door de mensen veroorzaakte woestijnen.

Kunnen we dat oplossen? Jazeker, volg deze blogs om te zien hoe dat kan en verspreid de boodschap. In de volgende blog praten we de ‘Fossiele brandstoffen passen in een circulaire economie’.

Pieter Hoff
Green Musketeer


Nieuwsartikel

Achtergrondinformatie
Het IPCC (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft op 8 oktober 2018 een noodoproep aan alle landen gedaan om de CO₂ uitstoot met minstens 50% te beperken per 2030. Nederland wil daar door middel van een Klimaatakkoord aan voldoen. Pieter Hoff is van mening dat het Klimaatakkoord flankerend beleid nodig heeft om in 2030 op 0% CO₂ uitstoot te komen en dat dit flankerend beleid tegelijkertijd veel efficiënter, beter en goedkoper kan worden uitgevoerd dan met de huidige voorstellen.