10. De klimaat aflaat discussie

Tiende blog, 25 februari 2019

Iedereen weet dat bomen middels fotosynthese CO₂-moleculen uit de atmosfeer halen om te groeien. Bij dat proces wordt de CO₂ ontbonden: de O₂ (zuurstof) wordt terug in de atmosfeer gebracht en de C (koolstof) wordt opgeslagen in de plant en in de grond. Bomen doen dit kosteloos en het is een oplossing tegen klimaatverandering die werkt, schaalbaar is, en die geld oplevert. Wat willen we nog meer?

Dat bomen hun werk perfect doen, blijkt uit de onderstaande prachtige en leerzame video van NASA. Tijdens de zomer (op het noordelijk halfrond) wordt alle overconcentratie van CO₂ door de fotosynthese van bomen ontbonden.

Hoe kan het nu dat, als er een geld opleverende oplossing tegen klimaatverandering voorhanden is – als CO₂ inderdaad de oorzaak is – deze in Nederland niet is meegenomen in het Klimaatakkoord?

Dat komt doordat een deel van de ‘klimaatdeskundigen’ onder elkaar het begrip ‘aflaat’ heeft geïntroduceerd. Onder de rooms-katholieke kerk kon een gelovige een aflaat kopen, waardoor zijn zonden werden afgekocht en hij dus bij Petrus aan de hemelpoort in plaats van in het vagevuur of in de hel eindigde.

Het argument is dat we met de fotosynthese weliswaar de CO₂ perfect en goedkoop uit de atmosfeer kunnen onttrekken en ontbinden, maar dat het beter is om helemaal geen CO₂ te produceren. Door bomen als aflaat te gebruiken, zou de drang om af te stappen van fossiele brandstoffen worden weggehaald. Dit argument is net zo krom als dat een verkeersdeskundige er voor zou pleiten om geen remmen op een auto te plaatsen, omdat die ervoor zorgen dat we harder en dus onveiliger zouden gaan rijden.

Een goedwerkende, betaalbare, en geld opleverende Treesolution wordt afgeschoffeld omdat hij te goed werkt. Een groter compliment kan men de Treesolution niet geven, maar degene die de financiële strop betaalt van dit ‘aflaat geloof’ om hem niet te gebruiken, is de burger. Is dat wel eerlijk?

Als we klimaatverandering echt willen voorkomen dan moeten we deze zaken regelen:

  • een beleid voeren in de richting van een economie zonder fossiele brandstoffen
  • in de tussen tijd – die we transitie periode noemen - een beleid voeren dat dat de C0₂ concentratie in de atmosfeer omlaag brengt, in plaats van vertraagd omhoog
  • de strijd tegen klimaatverandering zo efficiënt mogelijk organiseren zodat iedereen mee wil doen

In de volgende blog bespreken we een ander probleem, ‘De ontbossing’.

Pieter Hoff
Green Musketeer


Achtergrondinformatie
Het IPCC (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft op 8 oktober 2018 een noodoproep aan alle landen gedaan om de CO₂ uitstoot met minstens 50% te beperken per 2030. Nederland wil daar door middel van een Klimaatakkoord aan voldoen. Pieter Hoff is van mening dat het Klimaatakkoord flankerend beleid nodig heeft om in 2030 op 0% CO₂ uitstoot te komen en dat dit flankerend beleid tegelijkertijd veel efficiënter, beter en goedkoper kan worden uitgevoerd dan met de huidige voorstellen.